Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2010-2011
Kościół

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika bł. Jana Pawła II w Żytomierzu

22 października (dzień liturgicznego wspomnienia w Kościele Rzymskokatolickim bł. Jana Pawła II) w Żytomierzu obok kościoła katedralnego pw. Św. Zofii odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika bł. Jana Pawła II, powszechnie znanego humanisty, pierwszego Papieża, który pochodził z rodu Słowian - Polaka. W pamięci światowej społeczności pozostał on jako wielki głosiciel idei międzywyznaniowej zgody, narodowego pojednania i duchowego jednoczenia się ludów świata. Postawienie pomnika wiąże w...

 

Нещодавно в Чернігові вийшов друком Каталог Людмили Томілович «Історичні садиби Вінницької області». Це перше системне узагальнююче дослідження садиб Вінницької області – історичної Брацлавщини.

У передмові до книги автор зазначає: «Шляхетські садиби – це цілий пласт вітчизняної культури, до остатнього часу мала досліджуваний і недостатньо оцінений. Вони представлені значним різноманіттям щодо розміру – від палацово-паркових ансамблів до скромних житлових комплексів, які тільки окремими елементами...

 
Talenty

Skromna autorka prac Ludmiła Krasnowicka-Łucyk w momencie otwarcia wystawy

Pod taką właśnie nazwą niedawno otwarta została personalna wystawa członka Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny, członka Zrzeszenia Mistrzów Sztuki Dekoracyjno-Stosowanej m. Biała Cerkiew, kierownika wzorowego studia malarstwa «Azalia» Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży «Słonecznik» Ludmiły Kraśnickiej-Łucyk.

Na wystawie przedstawiono gadżety, prace wykonane z kompozycji roślinnych, wiązu, haft wstążkami, zdobione malunkami talerze, łyżki, deseczki, z bogatego dorobku artystycznego mistrzyni, jak również prace jej...

 
Wydarzenie

Konferencję otworzyła prezes Stowarzyszenia Polaków „ASTER” w Nieżynie Feliksa Bielińska

 Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt.:
„Polonistyka Czernihowszczyzny: historia i współczesność”,
Państwowy Uniwersytet w Nieżynie im. M. Gogola,
26 października 2011 r.

Słoneczny Nieżyn

Już stało się, jak widać, dobrą tradycją, że prastary, przepiękny Nieżyn nieustannie spotyka swoich gości z Kijowa ciepłym jesiennym słońcem, które - i tym razem - pozłacało korony drzew niepowtarzalnymi barwami. W taki dzień w Nieżynie...

 

Bociany uwiły gniazdo w Chersoniu

Z okazji 233 rocznicy założenia Chersonia w mieście odbyło się oficjalne otwarcie Muzeum Kultur Narodowych. Pod gołym niebem, na terenie ogrodu botanicznego uniwersytetu państwowego, zostały rozlokowane najważniejsze symbole krajów, przedstawiciele których zamieszkują obecnie Chersoń. W nowostworzonym muzeum można zobaczyć Bramę Brandenburską, Akropol, Kreml, Majdan Niepodległości, Šipkę, Ścianę płaczu… Wszystkie budowle wykonane są w miniaturze. I obok tych budynków umieszczono…  bociany – ptaki, jakie są jednym z najjaskrawszych symboli Rzeczypospolitej.

Dlaczego...

 
Ukraina-Polska

Chlebem i solą spotkali uczniowie chersońskiej szkoły nr 11 delegację z Polski na czele z minister Dariuszem Młotkiewiczem 

Rzeczpospolita Polska to nie tylko jeden z najbliższych sąsiadów Ukrainy, a i spośród jej głównych partnerów międzynarodowych, to państwo, które na różne sposoby sprzyja integracji Ukrainy z Unią Europejską.  Ale współpraca między państwami rozwija się na różnych płaszczyznach: pomiędzy poszczególnymi regionami, miastami partnerskimi, uczelniami, szkołami … albo, na przykład, między szkołą nr 11 chersońskiej Rady Miasta, Obwodowym Towarzystwem...

 
Media

Łarysa Wermińska  - Laureatka Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Powroty do źródeł" im. Henryka Cyganika

W tym roku XIX Światowe Forum Mediów Polonijnych odbywało się w dniach 5-12 września. Jest to jedno z największych w skali światowej przedsięwzięć w dziedzinie mediów. Corocznie spotykają się dziennikarze polonijni pracujący w mediach na całym świecie. Forum wspierane jest przez Senat RP stanowi przedsięwzięcie hybrydowe, które łączy cele marketingowe (promocja gospodarcza, kulturalna i turystyczna Polski w świecie – Press-tour) z utrwalaniem więzi pomiędzy środowiskami...

 
Migawki z podróży

Pejzaż krakowski. Szkoda, ale w Kijowie na chodnikach częściej spotkasz samochody

Piękną polską jesienią, przeobrażoną w prawdziwe lato, mieliśmy szczęście z Irenką (moją małżonką) rozkoszować się w Krakowie, Katowicach i Częstochowie.

Na początku parę słów wyjaśnienia. Udaliśmy się tam w podróż misyjną z własnej inicjatywy, z konkretnie sformułowanym celem: założyć informacyjny fundament dla wprowadzenia w Polsce naszego SCS – Systemu Codziennego Samouzdrawiania się bez leków i lekarzy pod hasłem „Zdrowie stwórz sam!”.

Jednocześnie, jak zawsze w...

 
Kijów –Częstochowa

Najpiękniejszym wrażeniem i prawdziwym wyzwaniem z minionego już lata stał się dla mnie udział w Jubileuszowej pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 6 – 15 sierpnia. Corocznie, zaczynając od 1711 roku, w te łagodne sierpniowe dni z kościoła pw. Ducha Świętego rusza do Częstochowy w daleką drogę Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę, organizowana przez zarząd warszawskiego Klasztoru Ojców Paulinów.

W tym roku była to pielgrzymka 300.– jubileuszowa. Opowiadać o takim wydarzeniu – słów zabraknie. Trzeba odczuć ten duch chrześcijańskiej miłości, trzeba na własne oczy zobaczyć, że ludzie (zapewne...

 
Festiwal

Polskie pieśni i tańce prezentują zespoły „Polanie znad Dniepru” i „Ластівки-Jaskółki”

Taką nazwę nadano Pierwszemu Wszechukraińskiemu Festiwalowi Artystycznemu, który odbył się 16 października w Kijowskim Narodowym Pałacu Sztuki „Ukraina”. Organizatorem tego świątecznego widowiska była Dobroczynna Fundacja „Ukraina - święta rodzina” kierowana przez Iwana Matijeszyna.

W koncercie wzięły udział znane reprezentacyjne zespoły artystyczne Ukrainy, takie jak: Narodowy Zasłużony Akademicki Ukraiński Ludowy Chór Ukrainy im. G. Weriowky, Narodowy Zasłużony Akademicki Zespół...

 

„Będę się starał, w miarę regularnie, odwiedzać Państwa, jak też zapraszać na spotkania dla rozmów o drogach służących zwiększeniu polskiej aktywności na Ukrainie” - zaznaczył Henryk Litwin - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Ukrainie podczas spotkania z przedstawicielami mniejszości polskiej w Kijowie

W pogodnej, iście rodzinnej atmosferze przebiegało pierwsze spotkanie przedstawicieli mniejszości polskiej z Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem RP na Ukrainie Henrykiem Litwinem i jego Małzonką, które odbyło się 21 października w Sali Recepcyjnej Ambasady RP w Kijowie

 
Osobistości

Kijowskie róże dla krakowskiej gospodyni Salonu Poezji Anny Dymnej od Kapelana Polaków w Kijowie ks. mag. lec. Leszka Tokarzewskiego

Na początku było Słowo a Słowo było u Boga, I Bogiem było Słowo.

Tak zaczyna się ważna dla wszystkich chrześcijan Ewangelia Św. Jana.

Człowiek jest jedyną istotą na ziemi, która została obdarowana umiejętnością posługiwania się Słowem; to odróżnia nas od pozostałych stworzeń i daje nam ogromne szanse. Słowo służy nam do porozumiewania się, do przekazywania informacji, wyrażania uczuć, dzięki niemu możemy przenosić nasze...

 
Kijów –Częstochowa

Autor reportażu (P) podczas pielgrzymki

Najpiękniejszym wrażeniem i prawdziwym wyzwaniem z minionego już lata stał się dla mnie udział w Jubileuszowej pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 6 – 15 sierpnia.

Corocznie, zaczynając od 1711 roku, w te oksamitne sierpniowe dni z kościoła pw. Ducha Świętego rusza do Częstochowy w daleką drogę Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę, organizowana przez zarząd warszawskiego Klasztoru Ojców Paulinów.

W tym roku była to więc 300. – Jubileuszowa – pielgrzymka; otwierająca ją Msza św. odbyła się pod przewodnictwem ks.abpa Kazimierza Nycza o 6:00 w sobotę...

 
Nauka

Przewodnicząca Międzynarodowego Jury Aleksandra Hnatiuk (w centrum) w gronie laureatów, opiekunów i organizatorów Konkursu

Wysokie międzynarodowe jury w składzie: Aleksandra Hnatiuk, Natalia Jakowenko, Bogumiła Berdychowska, Tetiana Czernysz, Jarosław Hrycak, Mykoła Riabczuk, Rafał Wnuk i Oleh Turij dokonało oceny najlepszych prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich poświęconych historii i współczesności Polski oraz stosunkom polsko-ukraińskim, prac, które wpłynęły na V Konkurs im. Jerzego Giedroycia - twórcy i redaktora paryskiej „Kultury.

30 września 2011 r. w Ambasadzie RP w Kijowie odbyła się uroczystość wręczenia...

 
Pamiętajmy!

Przed krzyżem, postawionym na nowym zbiorowym grobie hołd pochowanym tu Polakom oddają: z-ca ambasadora RP na Ukrainie Dariusz Górczyński (P) i kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rafał Wolski

W uroczystości złożenia kwiatów w Bykowni pod pomnikiem upamiętniającym ofiary reżimu totalitarnego w rocznicę agresji ZSRR na Polskę wzięli udział pracownicy Ambasady RP na Ukrainie, Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie, duchowieństwo, młodzież, środowiska polskie, dziennikarze.

17 września 1939 roku – to początek wyjątkowo bestialskiej, bezprecedensowej w historii ludzkości agresji wojskowej - napadu Związku Sowieckiego na suwerenne państwo...

 
„Gaudeamus igitur”

W miasteczku uczelnianym Politechniki Kijowskiej, na największym placu między centrum kultury i biblioteką uczelnianą, zebrało się kilka tysięcy studentów pierwszego roku, by uczestniczyć w uroczystości inauguracji roku nauki. Na granitowej trybunie stanęli rektor i jego goście, reprezentujący władze centralne i miejskie, a także przedstawiciele zagraniczni z Polski i Japonii.

Uroczystość rozpoczęły parada werblistek i podniesienie flagi Ukrainy podczas hymnu odegranego przez orkiestrę dętą uczelnianego Wojskowego Instytutu Telekomunikacji i Informatyzacji. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami wybitnych naukowców uczelni. Studentów powitał...

 
Nasze sprawy

Wrzesień 2011 roku dla Polaków Ukrainy upamiętnił się wydarzeniem nie ordynarnym. Oto, co opowiedział o nim w rozmowie z korespondentem DK prezes Związku Polaków Ukrainy Stanisław Kostecki

- 10 września bieżącego roku w Kijowie odbył się zjazd założycielski Partii Polaków Ukrainy, na który przybyło 150 delegatów z 23 obwodów Ukrainy. Zjazd przyjął program i statut. Ustalił nazwę. Będzie to Partia Polaków Ukrainy. Wybrał też organy kierownicze – Radę Polityczną, Komisję Rewizyjną oraz głowę Partii – Stanisława Kosteckiego. Wyznaczył cele na najbliższy czas. Najważniejszym celem...

 
Honor i obowiązek

Warta honorowa podczas Mszy Świętej

Uczestnicy XI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego własnymi duszami i ciałami nakreślają na mapie Europy Środkowo-Wschodniej koło miłości, patriotyzmu, szacunku i solidarności.

Nakreślają w sposób rzeczywisty, bezpośredni i przekonujący, składając hołd pamięci jako tradycyjną coroczną ofiarę przy grobach niewinnie zabitych Rodaków, ożywiając naszą pamięć, świadomość i odpowiedzialność.

Dusze dziesiątków tysięcy Polaków, w bestialski sposób zamordowanych przez oprawców stalinowskiego NKWD na terenach byłego...

 
Podróże w przeszłość

Szczęk oręża, rżenie koni i oklaski widzów zafascynowanych niecodziennym widowiskiem rozlegał się nieopodal podkijowskiej wsi Kowaczów na terenie „Parku Kijowska Ruś”

Książęta, kniazie, kardynałowie, paladyni, rycerze, kamerjunkrzy, księżniczki i damy dworu z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski oraz Rosji przybyli na zmagania w turnieju rycerskim „O miecz Ambasadorów" do wspaniałego Centrum Kultury i Historii „Park Kijowska Ruś", znajdującego się nieopodal wsi Kopacziw pod Kijowem.

Turniej konny, piesze turnieje bojowe (indywidualne i grupowe), bitwy dzienne i nocne, turniej łuczniczy, występy grup muzycznych, tanecznych, pokazy...

 
Ukraina-Polska

Ośrodek Studiów Polskich i Europejskich Akademii Kijowsko-Mohylańskiej 14 września br. uroczyście rozpoczął rok akademicki wykładem, który wygłosił, po ukraińsku (zadziwiając zresztą obecnych doskonałą znajomością języka) Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie dr Henryk Litwin, poświęcając go tematowi dwudziestolecia stosunków dyplomatycznych między Polską i Ukrainą. Analiza polsko-ukraińskich kontaktów za lata niepodległości jest dla naszych społeczności tematem niezwykle ważnym i ciekawym, chociażby z uwagi na to, że - jak to twierdzą historycy - „Znając skąd przyszliśmy, możemy...

 
Ruch wizowy

28 września w Ambasadzie RP w Kijowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca dalszego, począwszy od 1 września, upraszczania ruchu wizowego między Polską a Ukrainą. Z informacją wystąpili kompetentni przedstawiciele Ambasady, którzy odpowiadali na liczne pytania dziennikarzy mediów ukraińskich. Obecnie na Ukrainie działa 7 konsulatów. Wkrótce zostaną otwarte tzw. punkty konsularne, które przyjmować będą dokumenty osobowe i za pośrednictwem odpowiedniej struktury (i za umiarkowaną opłatę - blisko 20 euro) będą dostarczać je do konsulatów. Pierwszy taki punkt zostanie otwarty w Iwano-Frankiwsku. Kolejne w Doniecku i Dniepropietrowsku. Maksymalnie skrócono listę niezbędnych dokumentów. Sprowadza się ona teraz do ankiety wizowej, zdjęcia, paszportu zagranicznego i ksero paszportu krajowego,...

 

Autor z córką i wnuczką pod tablicą pamiątkową Starego Mizunia

Z łezką w oku odczytałem wspomnienie-nekrolog o Januszu Gniatkowskim (DK/404), którego przepiękny baryton do dziś „słyszy” moja wdzięczna dla Niego pamięć. Uśmiechnąłem się, mimo przykrej wiadomości, gdy przeczytałem, że część dzieciństwa spędził ten wielki (z postury i śpiewu) pan Janusz w „małej wiosce koło Wygody – Mizuriu Staugu”. Rany Boskie, złapałem się za głowę, w jakim Mizuriu Staugu? Przecież to chodzi o „mój”...

 
Nasz człowiek w Warszawie

Bohater (L) i autor wywiadu przy piwie w warszawskiej kawiarence

Od lat działa w Warszawie nasz stały autor, korespondent „DK” Mikołaj Oniszczuk. Korzystając z okazji niedawnego pobytu w stolicy Polski rozmawiałem z nim na różne „gorące” tematy, jakimi żyje kraj w tym szczególnym dla Polski roku.

Azymut wyborczy, Lepper

- Panie Mikołaju, chyba głównym wydarzeniem w kraju w tym roku są wybory parlamentarne do obydwu izb, czyli do Sejmu i Senatu, planowane na 9 października. W prasie polskiej czytałem, że notowania głównych faworytów,...

 
Spotkanie z poezją

Z poezją obcuję niemal codziennie, bo to ona potrafi ubarwić monotonię codzienności i rozświetlić swym pięknem serce i duszę nawet w czas słotnej pogody. A tej ekonomicznej nade wszystko, nękanej światowym kryzysem finansowym. A, że poezja jak biznes – jest wszędzie – trafiłem ostatnio na obszerny i interesujący zbiór poetyckich utworów rodowitego warszawskiego autora, Patryka PORY, jednego z laureatów prestiżowego konkursu, jaki odbył się niedawno w mazowieckim Pruszkowie.

Po zapoznaniu się z dziesiątkami świeżych jego wierszy, odniosłem wrażenie, że mamy do czynienia z erupcją autentycznego talentu na wiosennej, kłosiejącej już niwie poetyckiego posiewu. Z obfitego pokładu myśli i szczerych oraz wrażliwych uczuć emanują składne strofy i...

 
Między nami, inteligentami...

Za moich lat szkolnych, jednym z najczęściej zadawanych pytań (i nie tylko w gronie kolegów) było: „Co teraz czytasz!”

No i oczywiście po tym pytaniu zaczynało się (a trzeba to było umieć uczynić ciekawie) przekazywanie intencji autora książki). Dalej następowała wymiana zdań, a czasem i gorąca dyskusja na temat poruszony w szczególnie upodobanym czy kontrowersyjnym tekście.

Dorastaliśmy razem z książkami, ich bohaterami, stopniowo podnosząc się razem z nimi w uświadomieniu powodów heroizmu, romantyzmu i sensu nie tylko ich, a również własnego postępowania.

Bardzo uwielbialiśmy również filmy. Potem nie od razu, ale zrozumieliśmy wreszcie, że film – to raczej forma rozrywki.

Film nie daje wielkich możliwości dla...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України