Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Z Nowych Uszyc donoszą

W niedzielę 17 listopada br. uroczysta Msza w nowouszyckim kościele Przemienienia Pańskiego zgromadziła wielką, jak nigdy dotąd, liczbę wiernych, którzy przyjechali tu z różnych miejscowości obwodu chmielnickiego, żeby wziąć udział w uroczystościach związanych z odsłonięciem tablicy upamiętniającej zbiorową mogiłę Legionistów Polskich poległych w 1920 roku.

Przybyli tu też goście z Kijowa: Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Kijowie płk Krzysztof Lis, Konsul Generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, cała harcerska drużyna, która dotarła tu autokarem z dalekiego Wilna oraz...

 

Uroczyste przyjęcie na cześć 95. rocznicy Niepodległości Polski wydane w stolicy Ukrainy przez Ambasadę Polski rozpoczął żytomierski chór im. Juliusza Zarębskiego wykonaniem trzech hymnów – Gaude Mater Polonia, Hymnu Narodowego Polski oraz Ukrainy, po...

 
Pielgrzymka kijowska


Bykownia. W hołdzie tym, którzy
wierzyli w Boga i kochali Ojczyznę

Idea przeprowadzenia uroczystości w Kijowie z okazji Święta Niepodległości w formie uszanowania poległych bohaterów (i to od razu na czterech polskich miejscach męczeństwa i pamięci) była słuszna i została realizowana wzorowo.

 W uroczystościach wzięli udział pracownicy Ambasady RP w Kijowie na czele z Ambasadorem Henrykiem Litwinem, księża,...

 


Wykonawcy, goście i gospodarze imprezy

Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” oraz Administracja Szkoły Ogólnokształcącej nr 175 im. W. Marzenki 22 listopada zaprosili kijowian na uroczysty koncert z okazji 95. rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i 25-lecia Związku Polaków na Ukrainie pod dewizą „Kocham Cię, Polsko!"...

 


Wyst
ęp Zespołu „Biała Cerkiew

Corocznie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Krasińskiego w Białej Cerkwi organizuje i przeprowadza uroczyste imprezy z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski w białocerkiewskiej Specjalistycznej Szkole Ogólnokształcącej Języków Słowiańskich nr 1, z którą współpracuje już ponad 15...

 
Z Chersonia donoszą

Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” w Chersoniu uroczystym koncertem uczciło 95 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Honorowymi gośćmi koncertu byli: konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie pan Piotr Siebeneichen, z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej Chersonia Serhij Czerewko oraz przedstawiciele towarzystw narodowo-kulturalnych, działających w Chersoniu.

Prowadząca koncert Barbara Włodarczyk, nauczycielka języka polskiego z Polski, opowiedziała krótko o historii swego kraju i o obchodach Dnia Niepodległości w Polsce i wśród Polonii.

W koncercie wzięli udział uczniowie szkół nr 11 i 16, studenci...

 
W KPSKO


Prezes Stowarzyszenia Irena Gilowa dziękuje artystom za rewelacyjnie przygotowany program

Uroczyste obchody święta niepodległości Polski w Kijowskim Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. A. Mickiewicza w Kijowie, które odbyły się w czytelni biblioteki też noszącej imię największego polskiego wieszcza zbiegły się z jubileuszem 25-lecia tej organizacji.

Z okazji jubileuszu członków KPSKO pozdrowił prezes ZPU Antoni Stefanowicz i podziękował im za ofiarną pracę. Przy pomniał też, iż...

 


W ramach obchodów Święta Niepodległości Polski, 2 listopada w Domu Polskim w Żytomierzu odbyło się spotkanie patriotyczne dla dzieci pt. „Wszystko to POLSKA, Ojczyzna nasza”.


...

 
Z życia ośrodków

Tradycją w naszym regionie stały się zapoczątkowane przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie obchody polskich narodowych świąt.

Święto Niepodległości dotyka najczulszych strun polskiego serca. W tę uroczystość, my, Polacy, jesteśmy bliżej siebie. Pamięć o bohaterskiej historii naszego narodu pozwala czerpać siłę do dalszej pracy i patrzeć w przyszłość. Właśnie dlatego, jak co roku, żytomierscy Polacy pielęgnują tę pamięć i uroczyście obchodzą Święto Niepodległości.

Do świętowania nie mogła nie włączyć...

 
Esej

„Kiedy zapytują mnie, skąd ta moja dobra polszczyzna, odpowiadam, że miałem babcię Polkę”… - tak rozpoczyna swoje refleksje związane z Polską Pan Michał Seliwaczow, ostatni fragment których, proponujemy naszym Czytelnikom.

W październiku roku 1998 uczestniczyłem w międzynarodowej konferencji z okazji 40-lecia Muzeum Architektury i Sztuki Ludowej w Sanoku – największego skansenu w Polsce i najcenniejszej, poza Ukrainą, skarbnicy spuścizny Lemków.

Najbardziej interesowały mnie wspaniałe cerkwie drewniane. Dużo ich, zachowanych z okresu XVI–XVIII stuleci, przetrwało obie wojny światowe, oraz „powojenną wojnę 1945–1948” wraz ze smutnie znaną operacją „Wisła”. Wtedy wysiedlono Ukraińców z ojczyzny przodków na poniemieckie...

 
2013 - rokiem Juliana Tuwima

Stoi na stacji lokomotywa, / Ciężka, ogromna i pot z niej spływa” – to znamy wszyscy. A to? „Całujcie mnie wszyscy w d…”. Pewnie mniej. A to także twórczość Juliana Tuwima (†59 l.) – poety, który gdyby zginął we wrześniu 1939 roku albo pozostał na emigracji, jak Jan Lechoń (†57 l.) czy Kazimierz Wierzyński (†74 l.), dziś w szkołach byłby przedstawiany może jako największy polski poeta XX wieku

Tuwim wrócił jednak po wojnie do kraju opanowanego przez komunistów i dał się zdegradować do roli propagandysty. Władza zawsze robiła na nim...

 
Ponad 250 uczestników imprez


Zasłużony dla Kultury Polskiej Wzorcowy Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” ze Strzelczysk pod kierownictwem Jadwigi Poliszczuk

Amatorski ruch artystyczny jest żywiołem, jednoczącym różne pokolenia. Polacy Żytomierszczyzny niezależnie od wieku, bardzo cenią sobie te wartości, które świadczą o ich przynależności narodowej, o pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego.

Zgodnie z tradycją, Żytomierski Obwodowy Związek...

 
Z życia ośrodków

Takie słowa można było usłyszeć w salach muzeum miejskiego w Chmielnickim wśród zwiedzających wystawę fotograficzną „Polskie akcenty Kijowa i Podola”, poświęconą 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 25-leciu Związku Polaków na Ukrainie

Ceremonię jej otwarcia rozpoczął zespół wokalny „Rozmaryn” Kulturalno-Oświatowego Centrum im. J. Słowackiego, odśpiewaniem legendarnej „Pierwszej Brygady”, której motyw podchwycili gospodarze i goście imprezy.

Po słowach przywitania wiceprezydenta miasta Ludmiły Czerewczenko i kierownika Wydziału...

 
Z życia ośrodków

Aneta Kamińska wzięła udział w profesjonalnej rozmowie tłumaczy

W ukraińskim mieście Krzywy Róg po raz kolejny odbył się festiwal literacko-muzyczny „Руді Тексти” (Rude Teksty). Główną jego organizatorką jest poetka, pisarka, prezenterka programu literackiego w regionalnej telewizji, autorka wielu imprez literackich w naszym mieście Olga Chwostowa. Wcześniej na to wydarzenie zbierali się literaci z całej Ukrainy. Tym razem festiwal urósł do rangi międzynarodowego...

 

nbsp;                                                                                                                         

Pierwszego listopada, w ten smutny dzień zadumy i powagi, poprzedzający Zaduszki, przed zrujnowaną kaplicą na katolickiej...

 
Wieści z Fastowa

Uroczystościom przewodniczył nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Thomas Edward Gullickson Uroczystościom przewodniczył nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Thomas Edward Gullickson

Już dziewięć lat minęło od chwili, gdy 18 września 2004 r. po gruntownym remoncie w Fastowie oddano do użytku rzymsko-katolicki kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

W dniu święta kościoła 14 września br. świątynię zdolną pomieścić ok. 1000 osób wierzący zapełnili po brzegi co, uwzględniając spotykaną...

 
Z historii oręża polskiego

Harcerze z p. A. Żurowskim koło bunkra w Tynnym na Łysej GórzeHarcerze z p. A. Żurowskim koło bunkra w Tynnym na Łysej Górze

Pod koniec lata w hufcu „Wołyń” odbył się rajd wędrowniczy pod hasłem „Wrzesień'39. Szlakiem obrońców polskich granic”. Nazwa mówi sama za siebie czemu ten rajd był poświęcony.

Co roku przez ostatnie 4 lata przy pozostałościach linii bunkrów i umocnień nad dawną granicą polsko-radziecką w Tynnym, które leży w rejonie sarneńskim, odbywały się...

 
Śladami Polaków

„Lubię poglądać wsparty na Judahu skale...”
(A. Mickiewicz)

Geografia turystycznych podróży Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. A. Mickiewicza jest imponująca: od wschodu - szczyt Elbrusu, na zachód - do Brazylii i od północy - Wyspy Sołowieckie, na południe - do Półwyspu Krymskiego.

Październikowa Jałta spotkała aktywistów stowarzyszenia ciepłem i gościnnością. Rozmieszczono nas w pomieszczeniach podziemi kościoła katolickiego w Jałcie, znajdującego się w samym śródmieściu. Kościół otacza opieką polskie kulturalno-oświatowe...

 
Współpraca

Prezydent miasta Kremenczuka Oleg Babajew spotkał się z oficjalną delegacją Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem RP na Ukrainie Henrykiem Litwinem. W skład delegacji wchodzili Konsul Generalny RP w Charkowie, Ambasador Tytularny Jan Granat, Minister, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert, Adam Siwek, naczelnik Wydziału Krajowego Rady OPWiM oraz Naczelnik Wydziału Prezydialnego Rady OPWiM Teresa Baranowska.

Dostojnicy państwowi i przedstawiciele organizacji społecznych Polski przybyli na Połtawszczyznę, aby odsłonić tablicę pamiątkową, poświęconą pamięci Polaków, którzy zginęli w czasach stalinowskich...

 
Tego się nie da zapomnieć

Grupa dzieci z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków została zaproszona do Zielonej Góry dla udziału w międzynarodowym spotkaniu trzech krajów. Program spotkania miał nazwę „Polsko-niemiecko-ukraińskie spotkanie na rzecz dobrosąsiedzkiego partnerstwa” i prowadzony był przez prezesa Regionalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Zielonej Górze Zdzisława Szymańskiego, jego zastępcę Tadeusza Szatkowskiego oraz dyrektora obozu Agnieszkę Antczak.

Opiekunami ukraińskiej grupy dzieci i młodzieży była Irena Switelska i Swietłana Askerowa.

Program imprezy był niezwykle ciekawy i intensywny. Od pierwszego dnia uczestnicy obozu przystąpil i do...

 

nbsp;                                                                                               

26 października w siedzibie Związku Polaków na Ukrainie (ul. Iwana Franki 40/b) odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZPU. Głównymi tematami porządku dnia były - omówienie planu działalności ZPU na rok 2014 oraz stanu przygotowań do obchodów 25-lecia organizacji.

 
Unikatowe dziedzictwo historyczne Nieżyna


O życiu społeczno-politycznym Polaków Czernihowa w latach 1917-1918 ubiegłego wieku opowiedział wykładowca uniwersytetu doc. Maksym Potapenko

Od niepamiętnych czasów Czernihowszczyznę, a w szczególności Nieżyn, zamieszkiwali i po dziś dzień zamieszkują przedstawiciele wielu narodów i narodowości. Naturalnie, że wielki wkład do rozwoju gospodarczego tego regionu, krzewienia kultury i sztuki włożyli Polacy. Uaktywnienie wzajemnego przenikania...

 
Biznes na Ukrainie

„Być osobowością i być profesjonalistą” - Ireneusz Derek„Być osobowością i być profesjonalistą” - Ireneusz Derek

Dziś na Ukrainie Polacy, pracujący w spółkach z udziałem kapitału polskiego oraz w korporacjach międzynarodowych stanowią istotną cząstkę zagranicznego kapitału inwestycyjnego, będącego tlenem dla gospodarki Ukrainy. Ich punkt widzenia na wszystko, co dzieje się u nas, jest bezsprzecznie tematem ciekawym. Stąd też, aby bliżej zapoznać Państwa z tymi, którzy zdecydowali się prowadzić...

 
Wspaniali Ludzie o Wielkim Sercu

Przed kościołem w Fastowie. Fotografia na pamiątkęPrzed kościołem w Fastowie. Fotografia na pamiątkę

Fastów to miasto koło Kijowa, liczące ok. 50 000 mieszkańców. W 2005 roku rozpoczął tam swoją działalność DOM ŚW. MARCINA DE PORRES prowadzony przez OO. Dominikanów. Jest to ośrodek dla dzieci zaniedbanych środowiskowo, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i dzieci ulicy. Pomaga także rodzinom będącym w trudnej sytuacji. Zakresem swej działalności obejmuje również kuchnię dla ubogich, bezdomnych i żyjących w skrajnym ubóstwie...

 
Wiara

Święto Ma tki Bożej Różańcowej obchodzone jest 7 października. Jest ono pamiątką zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad turecką.

Wydarzenia te miały miejsce pod Lepanto 7 października 1571 roku, kiedy to sułtan turecki Selim II chciał podbić całą Europę, by ogarnęła ją wiara muzułmańska. Św. Pius V, który był wówczas papieżem, dowiedziawszy się o planach sułtana rozpoczął gorliwą modlitwę różańcową, w czasie której powierzył los Europy w objęcia Maryi. W czasie modlitwy doznał wizji, w której zobaczył Maryję patrzącą spokojnym wzrokiem na...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України