Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Z życia ośrodków

W Kijowie, w siedzibie FOPnU „Domu Polskim” odbyła się impreza poświęcona czytaniu utworów autorstwa wybitnego i zasłużonego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza. Wieczór ten zorganizowano z inicjatywy dyrektorа placówki Marii Siwko i wykładowcy języka polskiego Ryszarda Tuleja w ramach obchodów setnej rocznicy śmierci i sto siedemdziesiątej rocznicy urodzin pisarza.

Jeszcze wcześniej, 3 września, pod patronatem pary prezydenckiej w Polsce, jak i poza terenami historycznej Ojczyzny, odbywało się narodowe czytanie Sienkiewiczowskiego „QUO VADIS”. Wtedy kijowianie również brali w nim udział.

Jednak tym razem było to nie...

 
VIII Kongres Związku Polaków na Ukrainie

Ponad stu delegatów z różnych regionów Ukrainy 11 listopada przybyło do Kijowa na VIII Kongres Związku Polaków na Ukrainie - największego zrzeszenia organizacji polskich naszego kraju, aby omówić dokonania poczynione w okresie minionych 4 lat, nakreślić zamierzenia na przyszłość, wybrać nowe władze Związku.

To najwyższej rangi zgromadzenie zaszczycili swoją obecnością Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, senator RP Robert Dowhan, radca - minister w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Michał Greczyło, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Tomasz Dederko, II sekretarz...

 
Edukacja w Polsce

Wraz z nowym rokiem szkolnym do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich koło Lwówka Śląskiego (2 km od centrum miasta) w województwie dolnośląskim przybyła kolejna grupa uczniów z Zachodniej Ukrainy. Pochodzą z miejscowości: Lwów, Stanisławów, Stryj i Żytomierz. W zależności od kierunku kształcenia będą tutaj pobierać naukę razem z polskim uczniami przez trzy lub cztery lata. Uczą się w klasie gastronomicznej, informatycznej, samochodowej i...

 
Z życia ośrodków


Utalentowani gimnazjaliści i dyrektor uczelni Walentyna Daszkowska

Kopernik, Sienkiewicz Szopen, Paderewski, Maria Curie-Skłodowska zawitali do Biblioteki im. A. Mickiewicza na uroczysty wieczór zorganizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski przez Kijowskie Polskie Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza.

Oczywiście w te postacie koryfeuszy polskiej kultury wcieliła się młodzież prezentując widowisko przygotowane przy współudziale Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego kierowanego przez Walentynę Daszkowską....

 


Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak (P) złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości Polski oraz życzył Ukraińcom sukcesów w walce o wolność i niepodległość państwa ukraińskiego

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!

(M. Konopnicka)

Polacy w...

 
Z życia ośrodków


Генерального консула Республіки Польща в Києві Томаша Дедерка привітали хлібом-сіллю

Нещодавно в Ніжині відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Ніжин в контексті розвитку польсько-українських відносин: історія і сучасність», організована президентом Спілки громадян польського походження...

 
Recytacja

Jakiż to chłopiec piękny i młody?
Jaka to obok dziewica?
Brzegami sinej Świtezi wody
Idą przy świetle księżyca.
A. Mickiewicz „Świtezianka"


Wszyscy miłośnicy słowa polskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki

Najpiękniejsze wiersze znanych polskich poetów zabrzmiały na jubileuszowym XXV Konkursie Recytatorskim im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2016”, (w Kijowie – szesnastym już z rzędu), zorganizowanym przez „Dom Polski” w Kijowie...

 
Nagroda Malewicza-216


W ceremonii nagradzania uczestniczył Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jan Piekło

Nikita Kadan - autor wystawy o powyższym tytule został laureatem tegorocznej artystycznej nagrody im. Malewicza ufundowanej przez Instytut Polski w Kijowie.

Już po raz piąty ludzie sztuki, działacze społeczni, dziennikarze, przedstawiciele instytucji oświatowych i kół biznesowych Ukrainy i Polski zebrali się 18 listopada w ośrodku firmu marketingowej „FedorivHub” na ceremonię wręczenia artystycznej Nagrody im....

 
Z życia ośrodków

Z inicjatywy społeczności polskiej Białocerkiewszczyzny w pomieszczeniu Pałacu Kultury JSC "Rosava" obchodzono Dzień Niepodległości Polski. Na uroczystości przybyła konsul RP Kijowie Justyna Afek.

W obchodach wzięli udział: Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny, Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi, Białocerkiewska Szkoła Specjalistyczna 1-3 stopnia nr 1 z pogłębionym nauczaniem języków słowiańskich, Ludowy „Zespół Wokalny СПІВОГРАЙ” przy Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży "СОНЯШНИК", przedstawiciele miejskiej i rejonowej administracji m....

 
To nazwisko zna dzisiaj cała kulturalna Europa


Wspólne zdjęcie z… Kieślowskim

Polska Akademia Filmowa, chcąc uczcić przypadającą 13 marca 2016 r. 20. rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, ustanowiła go patronem tego roku.

„Trzeba uważnie słuchać drugiego człowieka - ciągle to powtarzał” - wspomina rady ojca córka Krzysztofa Kieślowskiego Marta Hryniak. Chodziło mu o to, abym nie była obojętna na czyjeś emocje i uczucia. Córka mówiła też, że nie chciał on wywierać wpływu na życie innych. Wielokrotnie też...

 
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna


Na sali podczas posiedzeń plenarnych dominowała młodzież studencka (pierwszy z prawej: dyrektor
Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie Henryk Sobczak)

Zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody pitnej, podwyższanie jej jakości jest dziś jedną z podstaw h armonijnego rozwoju społecznego i gospodarczego.  Wagę tego problemu uwidacznia stała degradacja naturalnych zbiorników wodnych w wyniku tempa...

 
Święto Niepodległości Polski


„Jesteśmy przekonani: nie ma bezpiecznej Europy bez demokratycznej i wolnej Ukrainy”

11 listopada, to jedno z najdonioślejszych świąt wszystkich Polaków - Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918.

Dzień ten ustanowiono Świętem Niepodległości ustawą z 23 kwietnia 1937 r.. Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944 świętowanie było niemożliwe, a po roku 1945 władze komunistyczne brutalnie tłumiły czynionew...

 
Nasze drogi


Uczestnicy konferencji „Polacy na Ukrainie: drogi i losy”, Kijów 15.10.2016

Międzynarodowa Konferencja naukowo-praktyczna „Polacy na Ukrainie: drogi i losy” ku upamiętnieniu 80 rocznicy deportacji do Kazachstanu, odbyła się w przestrzennej (a mimo to przytulnej) auli Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Racjonalnego Wykorzystania Natury Ukrainy (NUZBiRWNU).

Obywatele Ukrainy! Zróbmy wnioski z męczeństwa przodków i uczmy się! – to hasło było w podtekście prawie każdego wystąpienia, każdego...

 
Urzeczywistniliśmy nasze zamierzenia


Wesoło i hucznie świętowano 5. rocznicę założenia Związku Polaków w rejonie borodiańskim, obwodu kijowskiego, gdzie z dawien dawna mieszkało i mieszka dużo Polaków

Wesoło i hucznie świętowano 5. rocznicę założenia Związku Polaków w rejonie borodiańskim, obwodu kijowskiego, gdzie z dawien dawna mieszkało i mieszka dużo Polaków.

Prezes Związku Polaków w...

 
Oświata


Przedstawiciele środowiska nauczycielskiego w Ambasadzie RP. Kijów 26.10.16

Doroczne spotkanie przedstawicieli środowiska nauczycieli i wykładowców języka polskiego, prowadzących różne formaty nauczania (w tym również akademicki) z Kijowa i obwodu kijowskiego, poświęcone Dniu Edukacji Narodowej odbyło się 26 października br. w pomieszczeniach recepcyjnych Ambasady RP w Kijowie.

Zebranych powitali i podziękowali za wysiłek wkładany w nauczanie Emilia Jasiuk - radca Ambasady RP na Ukrainie, kierownik referatu ds....

 


1 listopad 2016. Oddanie hołdu ofiarom totalitaryzmu na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni
(Zdjęcie: Paweł BOBOŁOWICZ)

W święto Wszystkich Świętych, a także w następny Dzień Zaduszny (2 listopada) Polacy odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze. Uroczystości na polskich cmentarzach i miejscach upamiętniających Polaków w Kijowie organizują polskie placówki dyplomatyczne.

***

 
Nasze sprawy


Bolesław Kulczycki

Z gazety «Україна Молода» z dnia 26 maja można było dowiedzieć się, że według decyzji Sołomianskiego Dzielnicowego Sądu Kijowa z dnia 4 marca 2016 roku do dowodu tożsamości obywatela Ukrainy niejakiego Sergija Omelczenki przez Dzielnicowy Sołomianski Wydział Państwowej Migracyjnej Służby wniesiony został wpis o narodowości takiej treści: „Національність - Українець”.

Jeszcze w październiku 2015 r. Omelczenko zwracał się do Państwowej Migracyjnej Służby Ukrainy Kijowa z...

 
Lekarz i informacja


Akt otwarcia Polskiej Biblioteki w Kijowie. Wstęgę przecinają
prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Andrzej Sawoni i prezydent Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy Witalij Cymbaluk

„Uważam, że lekarza, który nie czyta fachowej literatury, obawiać trzeba się bardziej, niż choroby. Zawsze powinien on „trzymać rękę na pulsie", stosować najnowsze metodyki, czy chociażby nie zalecać tych leków,...

 
100 rocznica śmierci i 160 rocznica urodzin koryfeusza pióra


Prezydium Konferencji podczas jej uroczystego otwarcia w auli Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie

Twórczość i działalność społeczno-polityczna Iwana Franki jest znana po obu stronach obecnej granicy, jak w Ukrainie, tak i w Polsce. Oczywiście, na Ukrainie, jak w nauce, tak i życiu codziennym trudno ominąć 50 tomową spuściznę, również w języku polskim, tego twórcy. Urodzony w wieloetnicznej Galicji, Iwan Franko był wyrazicielem interesów i światopoglądu...

 
Doskonalenia zawodowe w Kraju


Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie Agata Dowgird (w centrum), jej zastępczyni Tatiana Szott

W dniach 14-16 września Fundacja „Wolność i Demokracja” przeprowadziła warsztaty dla 70 nauczycieli szkół społecznych i przedstawicieli polskich organizacji z Ukrainy i Białorusi, których jest pierwszym organizatorem i inicjatorem.

Nauczyciele odbyli wizytę w Sejmie, Senacie RP, Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz...

 
Święto

Dzień Edukacji Narodowej, zwany powszechnie Dniem Nauczyciela, jest w Polsce świętem państwowym, świętem oświaty i szkolnictwa wyższego oraz okazją do podziękowań nauczycielom za ich szczególną, niezwykle ważną pracę.                             

Tradycyjnie w znak wdzięczności nauczycielom za ich trud włożony w edukację i wychowanie uczniowie składają im podziękowania i życzenia oraz często obdarowują symbolicznymi prezentami. Często z tej okazji przygotowywane są...

 
Pamięć


Przemawia radca minister Ambasady RP w Kijowie Rafał Wolski

Wychowawca, pedagog, lekarz, pisarz, publicysta, działacz społeczny, współpracownik Polskiego Radia Janusz Korczak (właściwe nazwisko Henryk Goldszmit) wszedł do encyklopedii światowych, przede wszystkim, jako prekursor praw dziecka, opiekun dzieci.

Był z nimi do ostatniej chwili życia.

5 sierpnia 1942 r.  został wyprowadzony z warszawskiego getta, razem z dziećmi z Domu Dziecka, zapędzony do wagonów i wywieziony do hitlerowskiego obozu zagłady Treblinka, gdzie wszystkich uśmiercono w komorach...

 
Rocznie z powodu zanieczyszczenia wody i powietrza umiera 6 mln ludzi


Na ceremonii otwarcia przemawia Dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie prof. Henryk Sobczuk

Już od ćwierćwiecza naukowcy na całym świecie nie ustają w poszukiwaniach jej najobfitszych, dostępnych dla nas zasobów energii odnawialnej, to znaczy niekopalnych jej źródeł obejmujących energię wiatru, promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, energię fal, prądów i odpływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy i...

 
Warsztaty

Dla dziewięćdziesięciu młodych osób z Ukrainy, Mołdawii, Litwy, Białorusi i Łotwy wakacje 2016 nie były okresem wolnym od edukacji. Fundacja Wolność i Demokracja stworzyła projekt „Ja – Liderw ramach którego w lipcu i sierpniu na trzydziestoosobowych turnusach młodzież poznawała metody animowania grupy, organizowania pracy i jej narzędzi, optymalizowania wydatków oraz logistycznego przygotowania projektów.

Program wymagał od młodych ludzi samodzielności i kreatywności. Jego celem było pokazanie pracy na projektem od etapu pomysłu, przez przygotowanie, promocję i realizację. Młodzi liderzy...

 
W Białogrodzie nad Dniestrem


Podziękowania i gratulacje z okazji jubileuszu uczestnikom Festiwalu od Związku Polaków na Ukrainie przekazuje członek Zarządu Głównego ZPU Tadeusz Załucki

Ważne miejsce w kalendarzu kulturalnym Polskiego  Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia w Biłhorod-Dnistrowskim posiada coroczny Międzynarodowy Festiwal „Akermański Polonez”, który odbywa się już tradycyjnie od 2007 roku.

Dyrektorem festiwalu jest...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України