Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
15 lat: mało czy dużo?

Uniesienie, promienny nastrój, morze kwiatów, prezenty, gratulacje i życzenia sukcesu, ciepła i radosna atmosfera (mimo dość chłodnej pogody w tym dniu) - wszystko to zapanowało w gościnnym i urzekającym Nieżynie, który w dniu 24 września, spotykał szacownych gości, przybyłych tu, aby uczcić rocznicę Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster”, które w tym roku obchodzi swoje 15-lecie. Szczególną powagę uroczystościom nadała obecność

Ambasadora Polski na Ukrainie Henryka Litwina, pierwszego wśród ambasadorów Polski,...

 
Nasze sprawy

20 września 2014 r. w Kijowie odbyło się posiedzenie ZG ZPU. Gościem posiedzenia był Konsul Generalny RP w Kijowie p. Rafał Wolski, który wystąpił z informacją o sprawach wizowych w obecnej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie oraz odpowiedział na pytania dotyczące spraw bieżących.                                                  

 
Edukacja


Inauguracja prezentacji: od lewej: Konsul Generalny RP W Kijowie Rafał Wolski, rektor uczelni Anatolij Pawlenko, prorektor ds. pracy naukowej i pedagogicznej i kontaktów międzynarodowych Anatolij Naływajko

Biorąc pod uwagę ogromną obecnie popularność języka polskiego na Ukrainie, różnorodność form jego promowania ułatwia objęcie nauczaniem coraz większych grup chętnych. Dzięki możliwości zdania egzaminu...

 
Od 11 sierpnia 1937 roku w ówczesnym Związku Sowieckim rozpoczął się Wielki Terror


Sołowiecki kreml, gdzie jeszcze w
1920 roku zorganizowano  pierwszy sowiecki łagier pracy przymusowej

Groby murszeją, giną religie
Armie topnieją. Mrą ich wodzowie.

Krew do podglebia wsiąka i stygnie -

drzewo porasta nowym listowiem.

W. Broniewski – „Grób Tamerlana”

Opowieść o śladach z tych okropnych czasów pozwolę sobie rozpocząć od...

 
Pod Pegazem

Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu
Gniazdo na skałach orła, niechaj umie
Spać, gdy źrenice czerwone od gromu
I słychać jęk szatanów w sosen szumie
Tak żyłem

 

Te wersy, z poematu Słowackiego „Beniowski”, które na życzenie pierwszego marszałka i pierwszego naczelnika odrodzonego państwa polskiego Józefa Piłsudskiego na wileńskiej Rossie zdobią dziś płytę, pod którą spoczywa Matka i serce Marszałka – to motto życiowe Poety, które od niego Marszałek przejął, albowiem przez całe...

 
Losy i drogi

4 września 2014 roku Franciszek Brzezicki z Żytomierza świętował jubileusz 90-lecia urodzin. Jeden z seniorów, wśród Polaków tego miasta, do dziś znajduje się w centrum uwagi ukraińskich i polskich dziennikarzy oraz historyków przez to, że już jako kilkunastoletni chłopiec razem z innymi Polakami Żytomierza gorliwie bronił wiary katolickiej przed komunistami, którzy po przewrocie bolszewickim opanowali to miasto a następnie włączył się w walkę także z niemieckim okupantem i przeszedł przez „9 kręgów piekła” w nazistowskich i sowieckich łagrach.

Młody Franek był świadkiem, jak NKWD aresztowało jego ojca i matkę w drugiej...

 
Pokonają 8 tysięcy kilometrów


Katarzyna Wróblewska z książką autora

To już czternasty raz zawitali do Kijowa uczestnicy patriotycznego Rajdu Katyńskiego pod hasłem „Kocham Polskę i Ty Ją kochaj!”. W drodze o długości ponad 8000 km wiodącej przez dziesięć krajów Europy zatrzymali się na jedną noc w lesie Bykowniańskim, żeby przy Memoriale Pamięci oddać hołd wdzięczności ofiarom zbrodni komunistycznych.

Rajdowcy na 58 motocyklach i kilku busikach zaopatrzeniowych przybyli punktualnie o godz. 17.30, postawili namioty, zorganizowali prowizoryczną kuchnię i...

 
W Politechnice Kijowskiej


1 września rada naukowa (senat) KPI nagrodziła polskiego wychowanka uczelni Janusza Fuksę tytułem doktora honoris causa Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy – „Politechniki Kijowskiej

W Politechnice Kijowskiej (KPI) na placu między biblioteką a centrum kultury 29 sierpnia 2014 r. zebrało się pięć tysięcy studentów pierwszego roku, by uczestniczyć w uroczystości inauguracji roku nauczania. Na granitowej trybunie...

 
Spotkania z Adamem


Wbudowana w kamienny kopiec tablica poświęcona Mikołajowi Zyblikiewiczowi

Choć aż od półwiecza jestem stałym bywalcem Szczawnicy, pięknego polskiego uzdrowiska w Pieninach, często coś mnie tam zaskakuje. Od niedawna miejscem moich stałych spacerów jest Park Dolny, który dzięki rewitalizacyjnemu* programowi Unii Europejskiej stał się o wiele milszy niż wtedy, gdy była to zaniedbana połać ziemi w centrum miasta. Dziś można podziwiać na niej liczne klomby z przeróżnymi roślinami ozdobnymi, staw z egzotycznymi rybkami,...

 
Wzruszający spektakl


Ada Rogowcewa, znana, wybitna ukraińska aktorka teatru i kino, Bohaterka Ukrainy. Wielokrotnie wyrażała swoją pozycję odnośnie sytuacji na Ukrainie. Podczas wydarzeń na Majdanie, ona występowała ze...

 
Doniesienia z Borodianki

Po raz pierwszy obchodziliśmy święto Wojska Polskiego we wsi Raska w swojskim gronie tak uroczyście. Miło, że choć na Ukrainie był to dzień powszedni to ludzie przyjechali tu żeby uszanować pamięć pochowanych tutaj żołnierzy. Uroczystość zorganizował Oddział Związku Polaków Ukrainy w Borodiance.

Obchody rozpoczęliśmy od placu przed pomnikiem poświęconym ofiarom hitlerowskich oprawców w Rasce, gdzie na asfalcie prawnuczka kombatanta Wita Kyrylenko namalowała kwiatek symbolizujący przyjaźń polsko - ukraińską oraz wspólne dążenie do wolności.

 Następnie...

 
Poznajemy tradycje


Podczas zajęć choreograficznych

W Rzeszowie odbyło się Studium Polonijne dla choreografów, w którym wzięli udział miłośnicy tańca z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, USA, Australii i Brazylii. Choreograf Związku Polaków Krzywego Rogu Katarzyna Krotowska podzieliła się wrażeniami imprezy zaznaczając, iż uczestnicy tegorocznego studium uczyli się polskich tańców ludowych i narodowych. Jak wyjaśniła - taniec ludowy to ten, który się tańczy w tym czy innym regionie kraju, zaś narodowy - znany jest...

 
Pod Pegazem


Dyrektor art-centrum „
Скриня” S. Mokriakowa i O.Kazakow

W Krzywym Rogu w art-centrum „Скриня” odbył się wieczór poezji, w trakcie którego miłośnicy literatury miasta górników i hutników czytali wiersze polskich autorów. Z dużym zainteresowaniem przyjęto wystąpienie Oleksija Kazakowa, który przedstawił utwory polskich poetów różnych czasów, jakie sam przetłumaczył na język ukraiński, wśród których była „Pieśń...

 
Rocznice

Prezes Janusz Sekulski i członkini KPSZ „Zgoda” Elżbieta Michajlik

Członkowie Kijowskiego Polskiego Zgromadzenia Szlacheckiego (KPZS) „Zgoda” im. M. Malowskiego oddali hołd warszawskim powstańcom podczas uroczystości przy Pomniku Harcerskim na Skwerze Orląt Lwowskich w Gnieźnie w 70. rocznicę powstania warszawskiego.

W uroczystości zorganizowanej przez Starostę Gnieźnieńskiego oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów...

 


Uczestnikom Parafiady zorganizowano rejs statkiem po Zatoce Wiślanej i zwiedzanie Gdańska

„Parafiada to wielkie święto sportu, kultury i wiary. Ale to przede wszystkim święto dzieci, bo bez nich parafiada nie miałaby sensu. Parafiadą dajemy młodym możliwość bycia razem, ale także pokazujemy, że można spędzić czas w sposób aktywny, uczestnicząc w wielu różnych proponowanych przez nas zajęciach: i w sporcie, i w teatrze, i w świątyni”.
o. Tomasz...

 
Z życia ośrodków

У цьому році святкування Дня Незалежності України стало особливим. Країна, незважаючи на російський тероризм, іще раз підкреслила, що вона незалежна. Урочистості проходили у всіх її куточках з особливою увагою і любов’ю. Гарним прикладом стала і Чернігівщина.

Традиційно, вже не один рік, 24 серпня Спілка поляків «Астер» є активним учасником обласного міжнародного фестивалю національних культур...

 
Pamięć

W ciepłej, bardzo spokojnej, nawet kameralnej atmosferze, z okazji wielkiego święta 15 sierpnia, reprezentanci kijowskiej Polonii i Ambasady RP uszanowali bohaterów poległych w walkach o wolną Polskę i wolną Ukrainę pod hasłem „Za wolność waszą i naszą!”

Corocznie w ten szczególny dzień obchodzimy cały zestaw pięknych świąt, każde z których samo w sobie jest wielce znaczącym w polskiej historii i tradycji, a jednocześnie w nurcie patriotycznym wiąże się z historią Ukrainy.

W historycznej pamięci ludzkości dzień 15 sierpnia 1920 roku utrwalił się na wieki,...

 
Pamiętamy


Delegacje uczelni Lwowa i Wrocławia uczciły pamięć rozstrzelanych profesorów

Na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie odbyło się, tradycyjne już, pamiątkowe zgromadzenie z okazji 73. rocznicy mordu profesorów lwowskich.

W nocy 4 lipca 1941 roku specjalna niemiecka jednostka Sicherheitsdienst - policji bezpieczeństwa III Rzeszy bestialsko unicestwiła kwiat intelektualnej elity Lwowa - 39 wybitnych naukowców i działaczy społecznych. Wśród straconych była cała plejada zasłużonych naukowców Politechniki...

 
Dom Polski w Żytomierzu

Na terenie obwodu Żytomierskiego istnieje wiele instytucji polskich. Są to organizacje społeczne, zespoły folklorystyczne i kameralne, punkty nauczania języka polskiego (szkółki sobotnio-niedzielne, kursy językowe etc.), media, i wszystkie one od lat działają na rzecz rozwoju polskości.

Jednym z ważnych podmiotów polonijnych na Żytomierszczyźnie jest Dom Polski. W 2014 roku placówka ta obchodzi swoje 15. lecie. Aktualna sytuacja polityczna na Ukrainie nie pozwala na huczne obchody i uroczystości, natomiast proponujemy przypomnieć historię powstania Domu Polskiego oraz jego działalność w ciągu tych 15 lat.

Dom Polski w Żytomierzu...

 
XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych


„Polanki” nad Dnieprem

Połączyła nas miłość do kultury polskiej. Po­lo­nię z 14 kra­jów świa­ta re­pre­zen­to­wać bę­dzie około ty­sią­ca tan­ce­rzy.

Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów przyjmuje już od 1969 roku - co trzy lata, tra­dy­cyj­nie w pierw­szym wa­ka­cyj­nym mie­sią­cu. W I ŚFPZF uczest­ni­czy­ło 13 ze­spo­łów w tym roku na 16 edycji Festiwalu udział weźmie 37 zespołów.

 
Szkic o Nowosielicy


Nowosielica – dawna dzierżawa Szczuckich

Dzisiejsza Nowosielica to de facto przedmieście Połonnego. W obwodzie chmielnickim stanowi ona swoisty unikat. O ile wsie generalnie kurczą się w nim w oczach i wymierają w zastraszającym tempie, to Nowosielica zachowuje swoją demograficzną prężność.

Liczy prawie cztery tysiące mieszkańców i pod tym względem plasuje się na trzecim lub drugim miejscu w obwodzie. Do szkoły uczęszcza ponad pięciuset uczniów, co jak na ukraińskie warunki jest liczba sporą. Polacy i ludzie o polskich korzeniach...

 
Osobistości

Korzeniowski Nałęcz Apollo, urodził się 21.02.1820 w Honoratce na Ukrainie, zmarł 23.05.1869 w Krakowie, dramatopisarz, poeta i tłumacz. Ojciec J. Conrada.

Zubożały szlachcic, dzierżawca majątków. Przygotowywał powstanie polskie na tyłach armii carskiej podczas wojny krymskiej (1854).W 1859 osiadł w Żytomierzu, od 1861 w Warszawie, na skutek działalności patriotycznej uwięziony i 1862-1867 na zesłaniu w Rosji. Następnie przebywał w Galicji, pracował w redakcji krakowskiego dziennika „Kraj".

Autor dramatów satyrycznych z życia bogatej szlachty na Ukrainie (1854) i (wystawiony i wydany...

 
Ważne


Grzegorz Gauden

W bibliotece Akademii Kijowsko-Mohylańskiej zorganizowano konferencję poświęconą państwowej polityce w sferze książkowej Ukrainy. Zorganizowana przy wsparciu wielu sponsorów w tym Partnerstwa Wschodniego, Polskiego Instytutu Książki i Instytutu Polskiego w Kijowie oraz przy wielobranżowym uczestnictwie ukraińskim i zagranicznym. Doświadczeniem Polski w tej sferze podzielił się w dość obszernym referacie dyrektor polskiego Instytutu Książki Grzegorz Gauden.

A zaczął swoje wystąpienie od dowcipu.

„W tym roku Polska była na targach książki w...

 
Wywiad sprzed 100 lat

Miłośnikom twórczości Henryka Sienkiewicza poniżej proponujemy unikalny wywiad, który pisarz dziennikarzowi pisma „Świat” w dniu 13 czerwca 1913 roku.
(pisownia oryginału)

Sienkiewicz mieszka w Warszawie przy ulicy Szopena. W ślicznym jego apartamencie panuje skupiony ład; wszystko tu mówi o wytężonej trosce, wszystko wskazuje, że nie ma tu miejsca na żadną anarchię. Gabinet, w którym pracuje Sienkiewicz, jest obszerny. Duże biuro stoi na środku. Tuż nad głową Sienkiewicza wisi jego portret. Tylna ściana zajęta jest cała książkami.

Gdym...

 
Młode talenty


„Weseli muzycy” na
Chmielnickim Agrojarmarku

Na pograniczu Podola i Wołynia pod błękitnym niebem wsi Piławce (dziś Пилява) zespół „Weseli muzycy” swoje kozackie wielogłosie dopełniał brzmieniem staropolskich mazurskich melodii.

Oryginalnością repertuaru i akompaniamentem na niezwykłych instrumentach zespół ten wyraźnie wydziela się w palecie tradycyjnej oprawy muzycznej Chmielnickich Agrojarmarków, które dziś bez występu tych oryginalnych artystów ze wsi Nowosielica rejonu...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України