Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014


Rozmowa z prof. Grzegorzem J. Kaczyńskim, wiceprezesem Związku Polaków we Włoszech

- Jak liczna jest dziś Polonia włoska?

- Liczbę wszystkich imigrantów we Włoszech szacuje się dzisiaj na około 9% ludności, czyli blisko 5 milionów osób. W tej masie polskich imigrantów jest około 140 tys. Liczba ta obejmuje tylko częściowo środowisko określane mianem Polonia, to znaczy osoby, które uznają Włochy jako swój dom - nawet...

 
„Jan Paweł II. Biografia”

Tuż przed ogłoszeniem błogosławionego Jana Pawła II, świętym, częstochowskie wydawnictwo Święty Paweł, wypuściło na rynek nową książkę poświęconą osobie naszego papieża. „Moim celem – podkreśla na wstępie jej autor, Andrea Riccardi – nie było stawianie pomnika, ale chęć poznania charakteru Karola Wojtyły, a także lepsze zrozumienie historii naszych czasów”.

Książka prowadzi czytających ją, od totalnego zaskoczenia wyborem na papieża nieznanego światu Polaka, kardynała Karola Wojtyły, przez dwadzieścia siedem lat jego pontyfikatu, kiedy...

 
Twierdze kresowe


Kozacy

Споконвіку  було Слово, і Слово було у Бога,
і Слово було Бог.

(Євангеліє від Іоанна)

Спочатку була подія і подія була істиною тому, що вона було такою, якою вона була, а за нею починається історія, що являє собою суб'єктивне трактування того, що було істиною. І чим далі від нас відсунуто в глибини часу та подія, тим більше вона стає історичною  і тим менш істинною.

Скрадаються...

 
U źródeł UE


Unia Lubelska. Obraz namalowany przez Matejkę w 300. rocznicę Unii Lubelskiej pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim
.

Państwo polsko-litewskie powiększało się nie na zasadzie podboju ościennych obszarów, ale na zasadzie ich dobrowolnego dołączania się. Ruś Kijowska wolała Litwę od jarzma mongolskiego i w ten sposób Olgierd w tak krótkim czasie dołączył do niej tak olbrzymie terytorium.

Niemiecka ludność państwa...

 
Z siedziby ZPU


Konsul RP Bartosz Jabłoński, prezez ZPU Antoni Stefanowicz i (pośrodku) jeden z wnioskodawców o przyznanie Karty Polaka Mikołaj Niepomiaszczyj - aktywista Majdanu kierownik służby rehabilitacyjnej kijowskiego Majdanu opiekującej się rannymi i kontuzjowanymi ofiarami walk. Jego dziadek – Jan Kalinowski był rodem z...

 
Pamięć


8 kwietnia w 70. rocznicę bitwy w Darnicy oddano hołd polskim śmiałkom. Wartę honorową zaciągnęli podpułkownik Arkadiusz Kobylaka i starszy chorąży sztabowy Jacek Hen
ś

Na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napis na jednej z tablic głosi „DARNICA 8 IV 1944” - tak została upamiętniona walka żołnierzy polskich z hitlerowskim Luftwaffe na stacji kolejowej Darnica,...

 
Sprawa honoru


Hołd składa ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin

W tonacji smutnej uroczystości odznaczono w Kijowie czwartą rocznicę śmierci 96 osób wyższego kierownictwa RP w wyniku katastrofy Tu-154 w Smoleńsku.

Zbiegło się wszystko razem: Intencje Wielkiego Postu, sytuacja faktycznej wojny, prowadzonej przez Rosję na Ukrainie, wspomnienie o tragicznie zaginionych Rodakach w Smoleńsku, Katyniu, Bykowni...

Trudno. Nawet dla mocno wierzącego chrześcijanina trudno przekonać siebie, że takie tragedie mają sens i dają satysfakcję w strefie wiecznej...

 
Exlibris DK


Aleksander Graf Pruszyński

Nie brakuje publikacji poświęconych ocenom wydarzeń na kijowskim Euromajdanie w mediach. Brakuje jednak systematycznej analizy tego wydarzenia w planie książkowym. Jest to praca bardzo trudna i mało osób próbuje tym zająć. Tym bardziej, że jeszcze stoją na Majdanie namioty i budynki administracyjne stolicy nadal są zajęte.

Jednak pierwszą jaskółkę książkową tematu ukraińskiej wiosny już mamy. Jest to książka „Kijowski Majdan”, która ukazała się w Warszawie na początku kwietnia. Autor...

 
Exlibris „DK”

- taki tytuł ma książka naszego kolegi Eugeniusza Gołybarda, która tylko co ukazała się  drukiem kijowskiego wydawnictwa „Фенікс” w języku polskim.

Dość pokaźny tomik (bo liczy ponad 260 stron), z dynamicznymi w wyrazie zdjęciami i nie mniej dynamiczną narracją, otwiera przed czytelnikiem przebieg wydarzeń, których autor był świadkiem i bezpośrednim uczestnikiem.

Zresztą charakter książki wyznacza jej gatunek literacki – kronika dziennikarska. Właśnie ten rodzaj literatury jest bardzo popularny na Zachodzie, gdzie czytelnicy już...

 
Refleksje z Warszawy

O spuściźnie po rządach teamu Janukowycz – Azarow trzeba koniecznie wiedzieć, bo bez tego nie da się realnie ocenić, z jakiego punktu startuje aktualna ekipa na Ukrainie.

Ta potrzeba wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, pozwoli na przeciwstawienie się fałszywej propagandzie politycznej, lansowanej przez rosyjskie media. A po drugie, przed bliskimi już kampaniami wyborczymi uzmysłowić trzeba gigantyczną skalę problemów do rozwiązania w interesie społeczeństwa ukraińskiego.

Bez tego całą winę za gospodarcze niepowodzenia perfidna propaganda rosyjska przerzuci na „zamachowców” i „bandę nazistów i faszystów” z Majdanu. A ponieważ skala zapaści gospodarczej Ukrainy jest strukturalna i głęboka, jej naprawa...

 

Już po raz dziewiąty ukraińscy widzowie mają okazję zobaczyć najnowsze polskie produkcje podczas Dni Kina Polskiego na Ukrainie

W Ki­jo­wie prze­gląd fil­mów, zre­ali­zo­wa­nych w ostat­nich la­tach w Pol­sce otwo­rzył obraz Andrze­ja Wajdy „Wa­łę­sa. Czło­wiek z nadziei” wyreżyserowany przez koryfeusza kinematografii polskiej Andrzeja Wajdę.

Samemu reżyserowi zdrowie, niestety, nie pozwoliło przybyć na Ukrainę, przekazał jednak widzom nagranie, wyświetlone tuż przed projekcją jego filmu, w którym wyraził nadzieję,...

 
Ważne ustawy

Premier Litwy Algirdas Butkevičius zapowiedział na spotkaniu z premierem RP Donaldem Tuskiem w Brukseli, że niebawem zostaną przyjęte w litewskim Sejmie dwie ważne dla polskiej mniejszości ustawy: o oryginalnej pisowni nazwisk oraz o mniejszościach narodowych.

„Dwa dni temu Ustawa o oryginalnej pisowni nazwisk została zarejestrowana w Sejmie i sądzę, że będzie przyjęta w bieżącym, najpóźniej w następnym miesiącu” – powiedział Butkevičius.

Litewski premier poinformował, że w tym miesiącu zostanie przygotowana również inna ważna ustawa – o mniejszościach narodowych, która zezwoli...

 
U źródeł UE


Obraz upamiętniający unię w Krewie

Terminowi „Drang nach Osten” (po polsku: „Napór na Wschód”), antyniemiecka propaganda XIX/XX wieku świadomie nadała złowrogą interpretację. W późnym średniowieczu oznaczało ono pokojową migrację ku wschodowi Europy, w poszukiwaniu lepszych warunków życia, niemieckich osadników z Cesarstwa

W tym samym czasie, idący od Mołdawii pokojowy „Napór na Zachód” ogarniał bezludne wtedy Karpaty, a pokojowy „Napór na Północ” mazowieckich...

 
Oświata


Na zdjęciu grupy brakuje Mychajła Dubyny, który zrobił te zdjęcie

Widocznie po trzech latach prowadzenia autorskiego 20. godzinnego kursu „Zdrowie stwórz sam!” na Kijowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, wywołałem u słuchaczy szczególne zainteresowanie do Polski. W każdym bądź razie właśnie studenci poprosili, żebym nauczył ich posługiwać się językiem polskim.

No i – jak to nierzadko bywa w dzisiejszych czasach, a zwłaszcza w środowisku tych, co wiele chcą (ale nie...

 
Jubileusz


W imieniu Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy i aktywistów ruchu polskiego w Nieżynie prosimy Panią Prezes Polskiego
Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster" w Nieżynie, kierownika Centrum Kultury Polskiej, Zasłużoną dla Kultury Polskiej FELIKSĘ BIELIŃSKĄ o przyjęcie najserdeczniejszych pozdrowień z okazji pięknej...

 
200-lecie urodzin


O talencie malarskim Szewczenki opowiedziała Natałka Łysenko-Jerżykowska

Społecznicy z Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. A. Mickiewicza i liczni goście z wielką uwagą wysłuchali odczytu znanego literata, tłumacza, poety Stanisława Szewczenki, który do treściwej informacji o koryfeuszu ukraińskiej poezji dołączył strofy własnych wierszy poświęconych Tarasowi Szewczence, w tym i wiersz pt. „Tajemnica poety”:

Великий він... Епоху романтичну
Замкнув...

 
Rocznicowe spotkania i postulaty


Świętowanie 25-lecia ŻOZPU zaczęło się od wizyty w Szkole nr 36 w Żytomierzu

Pierwszą polską organizacją na Żytomierszczyźnie było Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Jarosława Dąbrowskiego, które w 1991 roku przyjęło nazwę Żytomierskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie.

Dzisiaj Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie jest całkowicie niezależną organizacją, skupiającą w swoich szeregach Polaków...

 

Członkowie Chersońskiego Obwodowego Towarzystwa Polskiego „Polonia” 30 marca br. wzięli udział w akcji pod dewizą „Obrus zgody”. Akcję tę zorganizowały kobiety z żydowskich organizacji „Chesed” a polegała ona na tym, iż na obrusie zostały przedstawione symbole narodowości, zamieszkujących Chersoń.

Oprócz Polaków do akcji włączyli się również tutejsi Niemcy, Rosjanie i Ukraińcy. Wszyscy uczestnicy recytowali wiersze o pokoju, a następnie umieścili na obrusie osobiste podpisy obok symboli państw, narody których reprezentują.

Symbol Polski został przedstawiony wizerunkiem...

 
Sprawy nam bliskie


W prezydium obrad - przewodniczący Jurij Reszetnikow, z-ca Ministra Kultury Ukrainy - Ołeksandr Żurawczak, z-ca dyrektora Departamentu ds. Religii i Narodowości - Maksym Budarin, prezes Związku Organizacji Społecznych „Rada Zgromadzeń Narodowo-Kulturalnych” - Aszot Awanesjan

„My – uczestnicy posiedzenia Komisji ds. Stosunków Międzyetnicznych i Ochrony Praw...

 

W Bobryńcu i w Kirowogradzie wspominano i modlono się o spokój duszy naszego przyjaciela, uczestnika i sponsora naszego Stowarzyszenia Wiktora Czmilenki.

Nie mam słów, żeby wyrazić żal i ból wywołany tą utratą - wielką, nie tylko dla mnie osobiście, lecz i naszego Stowarzyszenia, jak też i całej Ukrainy, dla której był on znanym na wschodzie i na zachodzie inspiratorem walki z bandycką władzą, wzorem wysokiego morale, jak w życiu osobistym, biznesie, tak i we wszystkich sprawach. Był niezłomnym wrogiem niedbałości, niedorzeczności, wszelkiej nieprzeniknionej zawiłości, odstępstwa od...

 
Spotkania z Adamem

Gdy w wyniku rozpadu ZSRR zaistniała niepodległa Ukraina, mieszkałem w Polsce. Większość moich rodaków dobrze życzyła obywatelom nowopowstałego państwa, ale mało kto wierzył w jego długotrwałość. Główne tego przyczyny upatrywano w:

- sąsiedztwie Rosji, której chwilowo uśpione ambicje imperialne prędzej czy później się obudzą i skłonią do sięgnięcia „po swoje”;

- braku doświadczeń ukraińskich społeczności w tworzeniu mechanizmów demokratycznych z jednoczesną integracją obywateli państwa wokół pryncypiów niepodległej państwowości;

- duchowej i moralnej degrengoladzie ludzi poddanych długoletniej bolszewickiej indoktrynacji;

- wielkim zróżnicowaniu narodowościowym i kulturowym...

 
Media – ośrodkami budowania środowiska polskiego na Ukrainie

Niezwykle ważne spotkanie przedstawicieli wszystkich mediów polskich na Ukrainie odbyło się 23 marca br. we lwowskiej Szkole nr 24 z polskim językiem nauczania.

Jego organizatorem był Michał Dworczyk - prezes Fundacji Wolność i Demokracja. Jako że Fundacja ta, w wyniku konkursu przeprowadzonego przez MSZ RP, przejęła pod swoją pieczę media polskie na Ukrainie (m.in. w sferze dofinansowania) głównym tematem spotkania było omówienie potrzeb bieżących oraz zasad współpracy na przyszłość.                                     ...

 


Rozmowa z Wandą J. Vujisić, prezesem Stowarzyszenia Polaków Zamieszkałych w Czarnogórze oraz prezesem Związku Bałkańskich Organizacji Polonijnych „Polonia Bałkanika”

- Polonia czarnogórska należy nadal do najmniej znanych w Europie…

- Polonia w Czarnogórze to w 99% to kobiety, które wyszły tu za mąż i założyły rodziny. Nasze panie żyją tu...

 
Dzieje


Korona Rzeszy, Korona Cesarstwa Rzymskiego. Wykonana jest ze szczerego złota, ozdobiona licznymi kamieniami szlachetnymi, perłami oraz emaliowanymi przedstawieniami figuralnymi

Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo wymazane u schyłku XVIII wieku z mapy Europy przez sąsiadów, którzy podzielili między siebie terytorium Rzeczypospolitej – jest tym obszarem, który dla jego mieszkańców był ich historyczną ojczyzną. Nie było to...

 

W 2014 roku przypada okrągła, 320. rocznica bitwy pod Hodowem (11.06.1694 r.), którą przyjęto nazywać Polskimi Termopilami. Podczas bezprecedensowej w historii wojskowości bitwy, garstka polskich obrońców (7 chorągwi husarii i pancernych w sile około 400 ludzi) skutecznie odparła najazd sił tatarskich w liczbie około 40 tys. ludzi.

Fundacja MOSTY, we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie, podjęła się realizacji projektu renowacji pomnika upamiętniającego bitwę, ufundowanego przez króla Jana III Sobieskiego.

Pomnik znajduje się w złym stanie technicznym, co ilustruje załączona...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України