Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Dzień mowy ojczystej w Chersoniu

Polski poeta Mieczysław Jastrun pisał: „Człowiek ze swoją mową zrośnięty jest ciaśniej niż drzewo z ziemią”. W tej krótkiej sentencji odnaleźć można cały głęboki sens tego, czym dla człowieka jest język ojczysty. Ten język, przekazany przez rodziców, a potem doskonalony w szkole i poprzez czytanie jest również podstawowym elementem tożsamości narodowej. Dlatego właśnie już od kilkunastu lat na całym świecie obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999.

Chersońskie Obwodowe Towarzystwo „Polonia” brało aktywny udział w...

 

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Polskiej Szkole Sobotniej przy Związku Polaków Ukrainy odbyły się zajęcia otwarte, gdzie dzieci i młodzież bawiły się wspólnie.

Miały miejsca gry, zabawy, śpiew, taniec, namalowane zostały rysunki z okazji tego dnia. Każdy z obecnych zastanowił się nad pytaniem:„Czym dla mnie jest język ojczysty?”. Odpowiadali najmłodsi, natomiast starsi cytowali znane fragmenty wierszy o języku. Najodważniejsi włączyli się do akcji mniejszości narodowych „Dyktando jedności” pisząc dyktando pt : „Kocham cię, Ukraino!”. Po...

 
W trosce o język pisany i mówiony

21 lutego w Żytomierzu odbył się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Organizatorem obchodów był Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, przy wsparciu Kuratorium Oświaty Żytomierskiej Miejskiej Rady i Oddziału Kultury Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Konsula Generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka.

21 lutego przedstawiciele wszystkich narodowości świata obchodzą Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jego celem jest podkreślenie bogactwa językowego różnych nacji i zachęta do nauki języków obcych. Znajomość...

 
Losy i drogi


Józef Środa - Polak, żołnierz i polski patriota

W wielu dokumentach o życiu polskiej wspólnoty etnicznej na Ukrainie stale mówi się o znacznym zmniejszaniu się jej liczebności w różnych tragicznych okresach historii naszego kraju. Przyczyny tego procesu były różne: wojny, rewolucje, epidemie, represje, asymilacja z ludnością miejscową.

Dokumentalne materiały dotyczące mojej rodziny i wspomnienia autora tych wersów o losie mojej babcі Józefy Fedorowicz (w panieństwie Środy), urodzonej w Polsce oraz jej syna...

 
Z kart historii


Зовнішній вигляд Косого капоніру, місце ув’язнення учасників польського національно-визвольного руху 1863 року та австрійських розвідників 1894 року

Серед надзвичайних цікавинок вікопомної столиці сучасної України, безумовно, лишаються оборонні споруди...

 
W objęciach wielkiego brata…


Kierownik Referatu Edukacji Historycznej warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Jacek Pawłowski

Z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, z udziałem historyków Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej i przy wsparciu Departamentu Kultury Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej w Żytomierskiej Obwodowej Uniwersalnej Bibliotece Naukowej im. Olega Olżycza odbyła się prezentacja wystawy „W objęciach wielkiego brata. Sowieci w Polsce...

 

Na granicy województw lubelskiego i mazowieckiego w powiecie łukowskim znajduje się maleńkie miasteczko Stoczek Łukowski. Prawa miejskie nadane zostały mu w 1546 r. przez króla Zygmunta Starego. To miejscowość najprawdopodobniej najmniej ludna i gmina miejska najrzadziej zaludniona w województwie lubelskim.

Mogłoby się zdawać – życie zamiera. Częściowo to prawda, ale tylko częściowo, bo jednak ludzie tu żyją i mieszkają. Ci, co pozostali, kochają swoją miejscowość i pragną jej rozwoju we wszystkich dziedzinach na miarę...

 
Postacie z historii


DEZYDERY ADAM CHŁAPOWSKI
herbu Dryja (1788-1879) - polski generał,  wybitny działacz gospodarczy, prekursor pracy organicznej w Wielkopolsce. W młodości był oficerem napoleońskim odznaczonym Krzyżem Virtuti Militari i Legią Honorową....

 
Goście ZPU


Do siedziby Związku Polaków na Ukrainie zawitali czcigodni goście: Konsul Generalny RP w Kijowie Tomasz Dederko i Konsul Agnieszka Rączka ze wspaniałymi prezentami dla Polskiej Szkoły Sobotniej

Związek Polaków na Ukrainie od początku swego istnienia jest organizacją łącząca obywateli Ukrainy polskiego pochodzenia oraz tych, którzy odczuwają w swym sercu polskość; jest ciałem, które wspiera ich zamysły i rozwiązuje...

 
Tradycje

„Tańcowała igła z nitką... Obie ładnie, żadna brzydko! Miały uszyć fartuch, ale - wolały bal w karnawale...” Tym wierszem Ryszarda Przymusa studenci kursów językowych przy Domu Polskim w Kijowie (dyrektor Maria Siwko) rozpoczęli wieczór poświęcony zapustom - tak w Polsce zwą okres liczony najczęściej od Trzech Króli (6 stycznia) do wtorku zwanego kusym, poprzedzającym Środę Popielcową.

W kraju jest to okres hucznych zabaw tanecznych, maskarad i ogólnej wesołości, czyli karnawał. Nazwa pochodzi od włoskiego słowa carnavale. Jego człony: `caro` - mięso i `vale` - żegnaj, oznaczają...

 
Zarządzania personelem


Aliona Makareko –menedżer liderującej Kompani „Plastics-Ukraina”

Powszechnie znana Kompania „Plastics-Ukraina” zdobyła 3 miejsce w nominacji „Świat” wśród firm międzynarodowych, w niezwykle prestiżowym konkursie „HR Brend Ukraina 2015”. O szczegółach zwycięstwa w tak ważnym projekcie z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi - niezwykle precyzyjnej, ale wielce dziś promowanej, poprosiliśmy opowiedzieć menedżera kompanii Alionę Makarenko - kierownika oddziału ds....

 
Spotkanie świąteczne


Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Tomasz Dederko
zapoznał się z aktywem Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza

Tradycyjnie już na świąteczno-noworoczne spotkanie w stołecznej bibliotece im. A. Mickiewicza gremialnie zebrali się członkowie i sympatycy Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza. Podniosły charakter...

 
Pamięć


W „Skośnej Kaponierze” kijowskiej cytadeli tuż po ceremonii oddania hołdu Powstańcom z 1861 r. Radca-Minister Ambasady RP w Kijowie Rafał Wolski przypomniał zebranym o genezie Powstania oraz o jego etapie związanym z Ukrainą

Z okazji 153. rocznicy Powstania Styczniowego w Skośnej Kaponierze Fortecy Kijowskiej, w której w 1863 r. byli więzieni i zostali straceni przywódcy jego...

 
Głos z Polski

Jeszcze nie tak dawno można było spotkać się ze spekulacjami, że zmiana władzy w Polsce pociągnie za sobą istotną korektę dotychczasowej polityki Warszawy wobec Ukrainy.

Tak się jednak nie stało. Pozytywny stosunek do naszego wschodniego sąsiada, do jego wysiłków na rzecz europeizacji i modernizacji nadal pozostaje znakiem firmowym polskiej polityki zagranicznej.

Kontynuacja nie będzie oznaczała braku zmian. Stosunki polsko-ukraińskie potrzebują nowych impulsów i nowych pomysłów. Grudniowa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie otworzyła pole do rozważań, na czym właściwie miałoby to...

 
Exlibris

Так називається книга, що має пряме відношення до історії України. Щойно вийшла друком під редакцією Влодзімєжа...

 
Jubileusz urodzin poety


Waldemar Smaszcz z ks. Janem Twardowskim; początek lat dziewięćdziesiątych XX wieku

Poezja polska końca minionego stulecia i początku nowego wieku należała do najwybitniejszych zjawisk artystycznych na świecie. Dość powiedzieć, że w tym czasie żyło u nas dwoje laureatów Nagrody Nobla – Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, a oprócz nich mieliśmy jeszcze trzech poetów tej samej, najwyższej rangi – Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i ks. Jana...

 


Stanisław Szewczenko (pierwszy z lewej), Elżbieta i Waldemar Smaszczowie, 1991 rok.

O ks. Janie Twardowskim usłyszałem od razu podczas mojego pierwszego przyjazdu do Polski. Gościłem wówczas u Kazimierza Koszutskiego, poety urodzonego we Lwowie. Rozmawialiśmy, oczywiście, o poezji polskiej, a więc i o ks. Janie Twardowskim, który zajmował wyjątkowe miejsce w polskiej liryce.

Wówczas też przeczytałem kilka wierszy poety-kapłana, które zainteresowały mnie oryginalnością...

 

„Nadeszła pora by podać rękę Ukrainie” - piosenkę z tymi słowami polskiego zespołu „Enej” w czasie Rewolucji Godności transmitowały wszystkie polskie stacje radiowe i telewizyjne. Jarosław Kaczyński na czele wielotysięcznych kolumn idących na Majdan, odważna Ewa Stankiewicz i Solidarni 2010 na ul. Hruszewskiego - to obserwował na telewizyjnych ekranach cały świat.

Dzisiaj zaś nadeszła ta pora, aby zrealizować to w realnych poczynaniach. Zbliżenie i pojednanie Polski i Ukrainy, mających wspólną historię nie tylko trudną, ale czasami wręcz straszną (według słów Prezydenta Andrzeja Dudy, wypowiedzianych w...

 
Poznaj swoje miasto (CZĘŚĆ II)


Ignacy Leduchowski zaprojektował dawny dom czynszowy (ul. Kościelna, 7) zbudowany w 1913 r. w stylu modern. Rzeźby dłuta – F. Sokołowa

Rozbudowa Kijowa w XIX i na początku XX stulecia powiązana jest również z szeregiem nazwisk architektów o polskich korzeniach. W poprzednim numerze przybliżyliśmy czytelnikom nazwiska i dzieła niektórych z nich. Dziś podajemy informację o kolejnych mistrzach, prace których upiększyły nasze...

 
Na Parnasie


Jubileuszowy wieczór twórczy Stanisława Szewczenki w Domu Pisarzy Ukrainy

Stanisław Szewczenko, ukraiński poeta i tłumacz polskiej poezji, obecny w naszym życiu literackim od ponad ćwierćwiecza, znany jest przede wszystkim dzięki przekładom na język polski jego subtelnej liryki, pięknej „jak freski na ścianie podziwiane w wysokiej świątyni”. Od lat z największą przyjemnością tłumaczę jego wiersze oraz uczestniczę w spotkaniach autorskich podczas przyjazdów autora do Polski. Wielu naszych poetów...

 
Poznaj swoje miasto


Rynek Besarabski Kijowa swój secesyjny wygląd zawdzięcza
utalentowanemu polskiemu architektowi Henrykowi Julianowi Gayowi. Jedna z zachowanych ozdób elewacji budowli

Rozbudowa Kijowa w XIX i na początku XX stulecia powiązana jest również z szeregiem nazwisk architektów o polskich korzeniach. Prawie wszyscy oni zdobywali wykształcenie w ówczesnych petersburskich wyższych zakładach naukowych - Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych,...

 
Czytelnicy piszą…

W niedzielny przedwiosenny poranek grupa studentów z fakultetu języka polskiego NDU w Nieżynie oraz członkowie Stowarzyszenia Polaków „Aster”, udali się na wycieczkę do Kijowa. Naszą przewodniczką była wiceprezes Związku Polaków na Ukrainie – pani Wiktoria Radik, na której to zaproszenie, pojechaliśmy wędrować polskimi śladami po stolicy Ukrainy.

Pierwszym punktem naszej wycieczki była Ławra Peczerska, zabytkowy prawosławny klasztor. W pięknych cerkwiach na terenie Ławry można zobaczyć niejedno polskie nazwisko. Następnie udaliśmy się na Plac Niepodległości, gdzie znajduje się Lacka Brama –...

 
Prawosławie w Polsce


Cerkiew Przemienienia Pańskiego

Na świętej górze Grabarka byłem dwukrotnie. Pierwszy raz latach osiemdziesiątych, drugi w tym roku. Trzydzieści lat temu pojechałem tam w towarzystwie znanego fotografika holenderskiego Jana van Ven’a, który koniecznie chciał zobaczyć to miejsce i zrobić serię zdjęć. W tym roku byłem tam, na początki sierpnia, pierwszy raz po wieloletniej przerwie.

Grabarka to największe dziś miejsce kultu wyznawców prawosławia w Polsce, położone w województwie podlaskim, 12 km od Siemiatycz, w pobliżu wsi o tej samej nazwie. Są tam:...

 

Do wszystkich środowisk propagujących kulturę Polski.

Szanowni Państwo,

„Co kaszubskie - to polskie”.

Jesteśmy grupą miłośników naszej kaszubskiej kultury. W ramach wolnego czasu tworzymy własne utwory w języku kaszubskim do rytmów muzyki współczesnej, kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nasze utwory wykonywane są przez zespół „Kartësczé Zwónczi” oraz duet „Tropico”.

Mamy też przygotowane prezentacje multimedialne o Kaszubach i ich kulturze. Ze swojej strony staramy się wskazywać na rozwój...

 
Polacy w Hiszpanii


Plac Cibeles w Madrycie (Hiszpania) w stylu neoklasycznym. Na środku jest fontanna z piękną frygijską boginią płodności Kybele, w towarzystwie dwóch potężnych lwów.

Po drugiej wojnie światowej w stolicy Królestwa Hiszpanii mieszkało tylko sto pięćdziesiąt osób pochodzenia polskiego. Byli to głównie intelektualiści. Rozpoczął się wówczas pierwszy etap polskiej emigracji,...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України