Dziś: poniedziałek,
15 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021

Uroczystość została zorganizowana 20 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Wzięło w niej udział blisko sto osób.

Zaproszenie na wspólne z Fundacją świętowanie jej jubileuszu przyjęło wiele podmiotów. Wśród gości znaleźli się prezesi i wiceprezesi, członkowie organizacji polskich i polonijnych za granicą, liczni partnerzy i współpracownicy, uczestnicy Forum Mediów Polskich na Wschodzie oraz przyjaciele Fundacji.                                      

 
Kościół św. Mikołaja przekazać wspólnocie religijnej!

7 września 2021 r. na podwórzu przylegającym do dotkniętej ogniem kijowskiej rzymskokatolickiej świątyni odbyła się otwarta konferencja prasowa na temat: „Kościół św. Mikołaja – symbol odrodzenia duchowości Ukrainy”. Na spotkanie z hierarchami Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, parafianami i ekspertami licznie przybyli dziennikarze ukraińskich mediów.

Ksiądz Paweł Wyszkowski OMI – Superior Delegatury Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, która opiekuje się parafią św. Mikołaja tak skomentował to tragiczne zdarzenie:

„W każdej sytuacji ważne jest, aby zadać pytanie: co Bóg chce nam powiedzieć przez to, czy tamto wydarzenie? Proszę zwrócić uwagę, że ocalał ołtarz i tabernakulum, a...

 
Wspólnie

Pod taką dewizą 31 sierpnia odbyło się spotkanie edukacyjno-integracyjne w ramach obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja (przemieszczone czasowo z powodu epidemii). W spotkaniu udział wzięli najbardziej aktywni: dzieci, młodzież, przedstawiciele polskich organizacji Kijowa, w większości ci, którzy podczas obchodów świąt majowych uczestniczyli w konkursie dekoracji świątecznej pt. „Symfonia kolorów biel i czerwień”. Organizując ówczesny konkurs chcieliśmy pokazać jak jesteśmy różnorodni i jednocześnie jak wiele nas łączy. Była to także nowa forma promocji pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających na celu podkreślenie radosnego nastroju, a w...

 
W kręgu komunikacji niewerbalnej

„Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia, jest samym życiem”

Tymi słowami rozpoczęto spotkanie w ramach podsumowania projektu Warsztaty taneczne „Wytnij Hołubca”, które miało miejsce 22 sierpnia w przytulnej Sali Event Hallu „Signal” w Kijowie .

  Uczestnikami wydarzenia stali się przedstawiciele polskich organizacji Kijowa m.in.: Organizacja Społeczna „Spółka Białego Orła”, Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków Kijowa „Zgoda”, Kijowska Polska Młodzieżowa Asocjacja „Młodzi...

 
Nowe perspektywy


Od lewej: Jozefa Job, dyrektor - „Szpitala na Klinach”, prof. dr. hab. n. med. Switłana Jaremczuk (Prezes GO „Ukraińsko-Polska Rada Medyczna”), prof. dr hab. n. med. Tetiana Tatarczuk, dr n. med.
Aleksander Szuszkiewicz

Nowoczesne technologie wykorzystywane w krakowskim Szpitalu na Klinach przyciągają uwagę środowisk medycznych i pacjentów z Ukrainy.

W dniu 12-14 sierpnia 2021 r. odbyło...

 

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione rozkazem Ministra Spraw Wojskowych gen. Stanisława Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 roku, w którym napisano:

W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski.”

Rozkazem tym dzień 15 sierpnia został ogłoszony świętem Wojska Polskiego i pozostawał nim do roku 1947. Później dzień wojska obchodzono 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, zaś od 1992 roku święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w rocznicę...

 

Właśnie tak nazwano koncert, który odbył się w upalny słoneczny lipcowy dzień w przytulnej świetlicy kijowskiego Domu-Muzeum Maksyma Rylskiego w Kijowie w ramach obchodów  80.  rocznicy śmierci znanego polskiego pianisty i kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego. Organizatorem imprezy wystąpiło Kijowski Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „ZGODA”.

Wielką przyjemność swoją obecnością sprawili zebranym honorowi goście: kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska i Dyrektor Departamentu Plastics Ukraina Dariusz Górczyński. 

Dyrektor muzeum Wiktoria Kołesnyk, otwierając wieczór muzyczny, podkreśliła, że...

 
Tradycyjna akcja

Wolontariusze XII Akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” z województwa Dolnośląskiego (Wrocław, Oława, Polska) oraz członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków porządkowali wspólnie Polski Cmentarz w Żytomierzu.

Celem akcji jest ratowanie polskich cmentarzy znajdujących się na terenie dzisiejszej Ukrainy, niszczejących w wyniku działania czynników ludzkich i przyrodniczych. Każdego roku przy porządkowaniu, rekonstrukcji i inwentaryzacji pracują uczniowie i nauczyciele szkół dolnośląskich w czasie urlopu. I tym razem wolontariusze pod opieką Heleny Masło wycinali krzewy i chaszcze, czyścili pomniki, odnawiali napisy. Polacy z Żytomierza oraz władze miasta włączyli...

 
Dla tych, co na froncie

Jak wiadomo, pszczoły podczas swych lotów nie zważają na granice, ponieważ ich powołaniem jest praca na rzecz dobra. Tej zasady od ponad siedmiu lat dotrzymują się „Muzealne pszczółki”. Co prawda ich pasieka jest „waleczna”. Niezwykle lojalne, pracowite panie bez rozgwaru i reklamy pomagają naszym żołnierzom w Donbasie bronić Ukrainy, czyli każdego z nas przed inwazją rosyjskich okupantów.

W Kijowie, po przekroczeniu progu Narodowego Muzeum Literatury, zwiedzający od razu zanurzają się w ekspozycję przedstawiającą światopoglądy wielkich pisarzy, którzy przeszli już do historii. A dzisiaj właśnie w holu do potężnej grupy artystów dołączyła się delikatnie grupa...

 
VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Szopena

Jedną z najromantyczniejszych lipcowych imprez muzycznych w tym roku stał się VII Międzynarodowy Festiwal „Muzyka Chopina pod otwartym niebem”, który przebiegał w dniach 17 – 18 lipca w przepięknej scenerii zieleni i drzew na „Wyspie Miłości” parku wchodzącego do Kompleksu Historyczno-Kulturalnego „Zamek Radomyśl”.

Przez dwa dni grano tu muzykę wielkiego polskiego kompozytora w wykonaniu najlepszych ukraińskich wykonawców.  Wystąpiło blisko 20 muzyków. Wraz z wiadomymi artystami muzykę Chopina prezentowali młodzi, początkujący...

 
Gość z Polski

- powiedział o Święcie Matki Boskiej Berdyczowskiej w wywiadzie dla „Polskiego Radia Berdyczów” oraz  „TV Polacy na Żytomierszczyźnie”  Marcin Przydacz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

 
Wiara

- podkreślił w trakcie wywiadu obecny na uroczystościach odpustowych w Berdyczowie Pełnomocnik Rządu RP ds. Polonii i Polaków za Granicą, minister Jan Dziedziczak.


Wywiad z
Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Polonii i Polaków za Granicą, ministrem Janem Dziedziczakiem prowadzi dr Jerzy Sokalski, prezes „Polskiego Radia Berdyczów”, członek...

 
Seria „WYBITNI ABSOLWENCI POLSCY POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ”

Proponujemy pierwszy artykuł w ramach Projektu „Diariusz Polonii, krok za krokiem” zainicjowanym przez Kijowskie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. A. Mickiewicza wspólnie z OPOS „Polonia” a obejmującym cykl artykułów o nieznanych bliżej Polakach miasta Kijowa.

Wybitni Polacy Kijowa – czy dużo nazwisk jesteśmy w stanie przypomnieć od razu? Prawie wszyscy wymienią Kazimierza Malewicza i Władysława Horodeckiego. Ktoś doda malarza Wilhelma Kotarbińskiego, a ktoś nadmieni, że Jarosław Iwaszkiewicz i Janusz Korczak przez pewien czas mieszkali w Kijowie. I tylko nieliczni wspomną o Wojciechu...

 
Ukraina, Polska, Gruzja – połączeni w artystycznej symbiozie

 Z inicjatywy Tetjany Kality - dyrektorki galerii, wiadomej kuratorki i krytyka sztuki - w kijowskiej galerii "KalitaArtClub" 10 lipca odbył się wernisaż prac Dawida Szaraszydze eksponowanych na wystawie zatytułowanej "Obraz mimetyczny".  Tytuł ten (nawiązujący do naśladownictwa rzeczywistości w sztuce i literaturze), którym autor opatrzył jedno ze swoich dzieł, stał się jednocześnie dewizą szerszego przedsięwzięcia, a mianowicie „Wieczorowego spotkania z poezją”.

A zatem uczestnicy imprezy już w pierwszej sali mieli okazję cieszyć się jasnymi, czystymi kolorami prac gruzińsko-ukraińskiego artysty-malarza Dawida Szaraszydze, obrazami, które budzą u widza przymioty dodatnie, uczucie radości...

 
Prezentacja wydania

7 lipca 2021 roku w Polskiej Bibliotece Medycznej im. prof. Zbigniewa Religi działającej przy Narodowej Bibliotece Nauk Medycznych w Kijowie odbyła się prezentacja książki pod tytułem „Miejsca/miejsce pamięci w polsko-ukraińskim dialogu porozumienia (80. rocznica Zbrodni Katyńskiej)”,  wydanej w oparciu o materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, która przebiegała 21 listopada ubiegłego roku w Kijowie w formacie on-line.

Prezentacja została zorganizowana przez Federację Organizacji Polskich na Ukrainie, w tym „Dom Polski” w Kijowie kierowany przez dyrektor Marię Siwko oraz Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. A. Mickiewicza w Kijowie.

 
Wizyta Wicemarszałek Sejmu na Ukrainie


Delegacje w asyście harcerzy hufca „Wołyń” złożyły wiązanki pod krzyżem „Jezu ratuj nas”

W dniach 9 - 13 lipca wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska przebywała z wizytą na Ukrainie, gdzie wzięła udział w obchodach 78. rocznicy zbrodni wołyńskiej.

W piątek, 9 lipca, wicemarszałek Sejmu wraz z przedstawicielami Polskiej Fundacji Narodowej oraz polskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie odwiedziła polski cmentarz i zbiorową mogiłę w Kisielinie – miejsce pochówku 90 Polaków zamordowanych przez UPA. O tych dramatycznych...

 
Wieści z Żytomierza

W dniu 26 czerwca br. w murach Kościoła św. Zofii w Żytomierzu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 275. rocznicy konsekracji Kościoła św. Zofii w Żytomierzu pt. „Rola Kościoła rzymskokatolickiego w życiu społecznym Wołynia – Żytomierszczyzny w XVIII – XX w.”.

Organizatorami Konferencji wystąpiły: Kościół św. Zofii w Żytomierzu, Wydział Historii Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. I. Franki, Obwodowa Organizacja Społeczna „Studencki Klub Polski” przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.

Uroczystości rozpoczęto Mszą świętą w intencji wszystkich kapłanów i wiernych, którzy działali w...

 
W Żytomierzu uczcili pamięć Jana Pawła II w jego 20. rocznicę wizyty na Ukrainę

Członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie 23 czerwca przy pomniku Jana Pawła II (Plac Zamkowy, 2) upamiętnili jednego z największych Polaków w historii. Uczestnicy złożyli niebiesko-żółte i biało-czerwone kwiaty, zapalili znicze, zaśpiewali „Barkę” i oddali hołd Ojcu Świętemu.

Pielgrzymka Jana Pawła II na Ukrainę przebiegała z 23 po 27 czerwca 2001 r. pod hasłem: „Chrystus drogą, prawdą i życiem”. Była to 94. podróż zagraniczna Papieża Polaka, która objęła dwa miasta: Kijów i Lwów. Celem wizyty było wsparcie wierzących wszystkich wyznań i potwierdzenie europejskiej...

 

Od kilku lat przygotowywaliśmy się do tej wyprawy, opracowując trasę, wyznaczając ciekawe zabytki, szukając informacji. Najaktywniejsi członkowie Polskiego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi doraźnie podzielili między sobą miasta, które znajdowały się na trasie podróży, aby przygotować o nich swoje reportaże.

Ale dopiero w tym roku udało nam się zrealizować swoje zamiary, ponieważ usługi transportowe na trasie wyprawy inkasowaliśmy dzięki projektowi „Wielka Polska Rodzina – wspólnie w imieniu Polski” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt wspierany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ...

 
Czytelnicy piszą

Z wielką radością przyjęliśmy w Polskiej Szkole Sobotniej im. St. Vincenza  w Kołomyi  wiadomość  o zaproszeniu  dzieci z zespołu "Kwiaty Pokucia"  do lwowskiej placówki Konsulatu Generalnego RP na wręczenie nagrody  za wyróżnienie w konkursie "Vivat Konstytucja! Vivat 3 Maj!"  przyznane za śpiew zespołowy w konkursie video online.

 Z pogodą ducha 27 maja uczniowie wyruszyli do Lwowa, gdzie gościnie zostali przyjęci przez dyplomatów RP. Oprócz kołomyjan zostały tu zaproszone zespoły ze Stryja, Borysława i innych miejscowości obwodu lwowskiego

 

Pierwszego czerwca w „Domu Polskim” w Kijowie obchodziliśmy zakończenie roku akademickiego. Studenci z różnych grup wiekowych dostali certyfikaty (B-1, B-2, C-1 ). Dyrektorka Domu Polskiego p. Maria Siwko powitała wszystkich obecnych i zachęciła do kontynuowania nauki po wakacjach, we wrześniu.

Atmosfera była życzliwa, absolwenci cieszyli się z tego powodu, że już lepiej rozmawiają po polsku, wzbogacili swoją wiedzę w dziedzinie gramatyki, leksyki, folkloru, literatury pięknej polskiej i historii.

Jak i poprzedni, ten rok nie był dla nas łatwy; trwała długa kwarantanna, więc musieliśmy pracować przez Skype.

Ale skorzystaliśmy z możliwości czytania utworów wybitnych pisarzy...

 
Edukacja

,,Stoi na stacji lokomotywa.
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa.

Stoi i już czeka, by zabrać uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej działającej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi na zasłużone wakacje.
Zanim jednak pociąg ruszy ku letniej przygodzie przed członkami organizacji jeszcze czas na ostatnie spotkanie, zamykające ważny etap edukacyjny - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

W środę, 26 maja br. zasnute deszczowymi chmurami niebo nie sprzyjało planowanym wystąpieniom artystycznym na ulicy przed siedzibą stowarzyszenia. Niemalże w ostatniej chwili...

 

Sytuacja epidemiczna niemiłosiernie wprowadziła swe korektywy do kalendarza obchodów wielkich dat zmuszając do przesunięcia uroczystości poświęconych 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na pierwszą dekadę czerwca.                                                                               

 
Dokształcanie

Rok akademicki w polskich uczelniach tradycyjnie kończy się w maju. I nie są tu wyjątkiem kursy języka polskiego dla Polonii, które prowadzi ORPEG – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. W Kijowie – stolicy sąsiadującej z Polską Ukrainy – takie kursy już trzeci rok z kolei prowadzi zawodowa nauczycielka języka polskiego jako obcego p. Ewa...

 
Pod flagami Polski i Ukrainy od Czerkas do Kijowa


Fotografowanie całej załogi w tym samym czasie bezpośrednio na żaglówce okazało się zadaniem nierozwiązywalnym. Ale złapać jej większość, a nawet z dwoma polonijnymy skiperami na raz, się udało. Dobrze, że drugi jacht potrzebował pomocy w podniesieniu masztu

Maj jest hojny jeśli chodzi o uroczyste daty - radosne i smutne. W tym taką, jaką totalitarny  komunistyczny reżim bardzo usilnie starał się...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України