Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2023
VI ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

W tym roku z decyzji Kapituły Laureatką Nagrody Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych „SŁOWO POLONII” została Joanna Majksner-Pińska  –  redaktor naczelna Miesięcznika Kulturalno-Edukacyjnego „Dwukropek” z Republiki Południowej Afryki.

W laudacji podkreślono działania redaktor Joanny na rzecz promowania wysokich standardów dziennikarstwa i dbałość o rzetelną informację o Polsce, przeplataną z informacjami kulturalnymi, 

***


Statuetkę „Słowo Polonii” wręcza redaktor Joannie...

 

Spotkania dziennikarzy z całego świata to przede wszystkim integracja środowisk polonijnych z krajem i promocja Polski poza jej granicami.

Nie ulega wątpliwości, że rola środków społecznego przekazu we współczesnym świecie stale rośnie. Prasa, która zresztą już w znacznym stopniu przestała być „drukowaną”, a rozpowszechniana jest za pośrednictwem Internetu i nie tylko, a obok niej telewizja i radio odgrywają coraz większą rolę w przestrzeni informacyjnej...

 

W dniach 20-22 września w Warszawie odbył się Jubileuszowy X Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, na który przybyli przedstawiciele 40 redakcji gazet, programów radiowych, telewizyjnych i portali internetowych, m. in. z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Kirgistanu Węgier, Kazachstanu, Niemiec, Czech i Francji. Organizatorami Zjazdu były - Fundacja „Wolność i Demokracja” oraz Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

W tym roku obrady toczyły się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. W sali, w której odbywało się spotkanie, wyeksponowana została wystawa pt.: „Byłem Polakiem, obywatelem Ukrainy”, opowiadająca o żołnierzach...

 
Ex libris


Andrzej AMONS  (
Za wybitne zasługi w upowszechnianiu i dokumentowaniu zbrodni katyńskiej jest nagrodzony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej)

W Narodowej Bibliotece Historycznej Ukrainy 8 września odbyła się prezentacja dwóch książek w języku polskim: „Rocznik Lwowski 2022”– (Instytut Lwowski, Warszawa) i „Kolekcje Bykowni dotyczące zbrodni katyńskiej” (Kijów – 2021). Głównym organizatorem tej prezentacji...

 
Niezmiernie wdzięczni

Sekcja Wychowanków KPI w Polsce, która w roku ubiegłym obchodziła swój 100 Jubileusz, służyła i nadal aktywnie służy szczytnemu celowi - poprzez współpracę z rodzimą "Alma Mater" - zbliżaniu narodów Ukrainy i Polski w dziedzinie oświaty, nauki i techniki oraz w wymiarze ludzkim. Praca Sekcji Wychowanków KPI, kierowanej przez doktora honoris causa KPI, Janusza Fuksę, przyczynia się do kształtowania pozytywnej wizji kijowskiej uczelni w polskim środowisku akademickim, wśród obywateli kraju, jak i w wymiarze międzynarodowym. Można, więc powiedzieć, że Sekcja Wychowanków KPI w Polsce to swoisty zbiorowy patriota KPI i Ukrainy, skuteczna siła podnoszenia autorytetu KPI i jej...

 

Inauguracja IV edycji Laboratorium Młodego Lidera rozpoczęła się 3 września zebraniem organizacyjno-koordynacyjnym, w którym udział wzięła aktywna młodzież z polskich organizacji Kijowskiego Okręgu Konsularnego. Jest to projekt szkoleniowy podjęty przez Związek Polaków Ukrainy skierowany do aktywistów polskich organizacji, mający na celu odkrywanie i wzmacnianie kompetencji młodych liderów.

Wśród uczestników projektu znalazły się też osoby starszego wieku, ależ młodzi duchem i z chęcią poznawania nowych doświadczeń i umiejętności.

 

W pierwsze dni września, wszyscy chętni, którzy trafili na terytorium podkijowskiego kompleksu hotelowo-turystycznego „Kraków”, stali się uczestnikami wydarzenia taneczno-integracyjnego pt. „ZATAŃCZ Z NAMI”, zorganizowanego przez Związek Polaków Ukrainy, jedną z atrakcji którego była możliwość każdego zatańczyć z Zespołem Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”!

Wszyscy, którzy znają ten wspaniały zespół wiedzą, że gdy raz przekroczy się próg tanecznego świata, wcale nie tak łatwo z niego jest wyjść. Tak się i stało!

Niezwykle ciekawą była „żywa szkoła” polskiego tańca, gdzie każdy mógł spróbować...

 

Akcja „Płomień Braterstwa” – inicjatywa społeczna upamiętniająca wspólną walkę żołnierzy polskich i ukraińskich w wojnie z bolszewikami poprzez wspólne obchody w miejscach pochówku żołnierzy. Celem akcji, oprócz upamiętnienia wydarzeń z roku 1920, jest także przypominanie o nich jako o historycznym przykładzie współpracy pomiędzy Polakami a Ukraińcami.

Z okazji Dnia Wojska Polskiego „Płomień braterstwa” zapłonął po raz drugi w Kijowie na Cmentarzu Bajkowa w miejscu pochówku Legionistów, gdzie licznie się zebrali przedstawiciele kijowskich polskich organizacji Związku Polaków Ukrainy, by oddać hołd poległym. Koordynatorami...

 

Warszawski Oddział Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „ZGODA" na cmentarzu Prawosławnym na Woli w Warszawie, gdzie znajdują się groby ukraińskich żołnierzy wojny 1920 roku, zorganizował akcję „Płomień Braterstwa”, w której wzięli udział Ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz, Wicemarszałek Polskiego Sejmu Małgorzata Gosiewska oraz organizacje społeczne, w tym harcerze i płastuni.

Wiceprezes ZGODY Angela Bielawska i inni czlonkowie stowarzyszenia złożyli kwiaty i zapalili znicze. Honorowy Członek KNKSP „ZGODA" Jan Popis, który jest znany na całym świecie jako polski muzykolog, krytyk muzyczny, popularyzator muzyki klasycznej, radiowiec, w imieniu ZGODY...

 
Kijowskie reperkusje święta


Ludmiła Antonenko (P) - przewodnicząca Związku Polaków „Rodacy” z Kociubińskiego i Helena Sedyk - przewodnicząca Związku Polaków „Bez granic” w Bojarce, wręczyły Andrijowi Deszczycy duży symboliczny wieniec żyta i pszenicy z prośbą o przekazanie go Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu.

Związek Polaków „Bez...

 
Czytelnicy piszą

Stres, strach, niepewność w oczekiwaniu, bo końca wojny nie widać, najdotkliwiej wpływają na najmłodszych i bezbronnych obywateli  Ukrainy, która heroicznie walczy o swoją wolną przyszłość. W ten ciężki okres niełatwo jest zapewnić dzieciom chodzenia do szkoły, bezpieczne życie na co dzień, wsparcie ich psychicznego zdrowia. Syreny, alarmy przenoszą oni nie zawsze spokojnie podobnie jak i informacje o zbrodniach rosyjskich agresorów.

Aby chociaż na kilka dni oderwać ich od tej wojennej rzeczywistości Fundacja Grupy Polskich Kolei Państwowych (PKP) razem z wiceministrem Aktywów Państwowych Maciejem Małeckim postanowili zaprosić na krótkie wakacje  dzieci z polskich sobotnich...

 
Pamięć

W przeddzień akcji „Płomień braterstwa” i Dnia Wojska Polskiego członkowie Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenie Polaków „Zgoda” porządkowali miejsca pamięci polskich pochówków, w tym Kwatery Legionistów Piłsudskiego na cmentarzu Bajkowa.

Tradycyjnie inicjatorką i aktywną uczestniczką akcji porządkowania była pani Wanda Pawłowa, szefowa Sektora Ochrony Miejsc Pamięci Polskich Pochówków.

Cmentarz Bajkowa (Байкове Кладовище) w Kijowie (pow. ok. 63,551 ha) położony jest na wschodnim zboczu Góry Bajkowa i funkcjonuje od 1834 roku. Otoczony jest charakterystycznym XIX‑wiecznym murem z czerwonej cegły. W podzielonej na dwie...

 
„Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”

W Galerii Sztuki Protestu Muzeum Majdanu w Kijowie zaprezentowano wystawa pt. „Spojrzenie z drugiej strony”. Opowiada ona o wziętych do niewoli i obywatelach Ukrainy, którzy zaginęli podczas wojny z Rosją. Na wystawie zdjęcia przeplatają się z rysunkami graficznymi i tekstami. Wystawiono także część rzeczy należących do ofiar.

Autorką projektu jest polska dziennikarka Monika Andruszewska, która od czasów Rewolucji Godności aktywnie relacjonuje sytuację na Ukrainie. W szczególności pisze reportaże z linii frontu Sił Zbrojnych Ukrainy.

Autorem zdjęcia jest Aleks Zakleckyj, dziennikarz-fotoreporter wielu czasopism na Ukrainie i za granicą.

Natomiast opracowanie graficzne...

 
Ex libris


Współautor wydania prof. Mychajło Bojczak

Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w 2023 roku przetłumaczyło i opublikowało w języku polskim książkę „Ukraińscy lekarze za granicą” (Polska 1920-1924, Czechosłowacja 1922-1940)”. Autorami tej gruntownej pracy naukowej są generał major Służby Medycznej, lekarz honorowy profesor katedry terapii wojskowej Ukraińskiej Wojskowej Akademii Medycznej Mychajło Bojczak i badaczka historii, naukowczyni z Muzeum Hetmaństwa oraz Centralnego Muzeum Sił Zbrojnych Ukrainy Rimma Liakina.

Monografia została wydana w języku...

 

W dniu Święta Wojska Polskiego Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki, attaché obrony płk Dariusz Słota i wiceminister Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Szewczenko oddali cześć żołnierzom polskim poległym i pomordowanym na Kijowszczyźnie: na stołecznym cmentarzu Bajkowa oraz cmentarzu wojennym w Bykowni. Kwiaty na ich grobach złożył też wiceminister obrony Ukrainy Andrij Szewczenko.

Ambasador RP Bartosz Cichocki spotkał się z nim przy „Kwaterze Legionistów” na cmentarzu Bajkowa pochowanych tam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wraz z armią Ukraińskiej Republiki Ludowej w maju 1920 roku wyzwolili Kijów spod okupacji bolszewickiej Rosji.

„Tak jak wtedy, dziś...

 

5 sierpnia piękny Jubileusz obchodziła wyśmienita i wspaniała kobieta – Czesława Małyszewska – wieloletni prezes Stowarzyszenia Polaków Humania „Ognisko”, działającego przy Federacji Organizacji Polskich już ponad 30 lat.

Z zaszczytną misją złożenia gratulacji i podziękowań dla Pani Czesławy za jej aktywną pracę w życiu społeczności polskiej regionu, za dbałość o polską kulturę, historię i język polski do Humania przybyła delegacja na czele z Konsulem Ambasady RP w Kijowie Jackiem Gocłowskim.

Pan Konsul wręczył solenizantce przepiękny bukiet biało-czerwonych kwiatów, prezenty oraz w imieniu Ambasadora RP w Kijowie Bartosza Cichockiego odczytał list...

 
Wywiad z Tadeuszem Kolasą, który pomaga Ukrainie


Tadeusz Kolasa przy palecie z siatkami

 - Kolejny transport siatek pojechał do Ukrainy. Który to już z kolei?

- To już trzeci transport siatek, tym razem 400 metrów kwadratowych, a łącznie uzbierało się tego 3.335 m kw. Ponadto za półtora roku wysłałem do Ukrainy pięć transportów tkanin maskujących, łącznie  7.620 metrów bieżących.

- A jak się to zaczęło?

- Mam stały kontakt telefoniczny z koleżanką ze studiów Eleną, to właśnie ona w marcu ubiegłego roku zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc w zakupie materiałów do wyrobu siatek...

 

W dniach 12-18 lipca  po czterech latach przerwy spowodowanej pandemią i wojną w Ukrainie  stolica Podkarpacia i inne miasta regionu stały się centrum kultury polonijnej, bowiem w Rzeszowie odbył się XIX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

Są takie wydarzenia polonijne, o których długo się pamięta. Budzą wiele emocji, wzruszeń, są nieodzowne w życiu wielu osób. Takim wydarzeniem jest Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, którego organizatorem już od 54 lat jest Rzeszowski oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Festiwal odbywa się od 1969 roku, zazwyczaj co trzy lata. Jest jedną z największych tego typu imprez na...

 

15-16 lipca w Narodowym Sanktuarium Ukrainy Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli polscy dyplomaci, przedstawiciele władz ukraińskich, Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej UM Województwa Śląskiego, Częstochowy oraz Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Narodowe Sanktuarium Ukrainy Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie jest miejscem kultu religijnego o znaczeniu takim, jak polska Częstochowa czy Ostra Brama na...

 

15 lipca 2023 roku na dworcu kolejowym w Berdyczowie odbyły się uroczystości z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci historycznego spotkania na berdyczowskim dworcu przywódców Polski i Ukrainy – Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz Atamana Symona Petlury. Spotkanie to miało miejsce 5 maja 1920 roku.

O inicjatorach tych czy innych wydarzeń niestety często zapominają. Jednak warto tu przypomnieć, że z inicjatywą powstania i umieszczenia tej tablicy pamiątkowej wystąpił na posiedzeniu rady miejskiej w lutym 2020r. prezes „Polskiego Radia Berdyczów”, członek Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy dr Jerzy Sokalski. Inicjatywa znalazła wsparcie...

 

18 lipca w Kijowskim Biurze Związku Polaków Ukrainy odbyło się spotkanie w gronie aktywu, na którym omówiono sprawy, związane z bieżącą działalnością Związku oraz propozycje przedsięwzięć na najbliższe miesiące.

Gościem spotkania stał się przybyły z frontu żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy Pan Serwer, który w ciągu wielu miesięcy znajdował się na linii walk. Bohater w swoich relacjach przybliżył zebranym atmosferę walk z rosyjskim najeźdźcą, toczonych już ponad 500 dni.

W spotkaniu w trybie on-line uczestniczyli przedstawiciele ZG ZPU, w tym prezes Antoni...

 
Nasze sprawy

W dniu 26 czerwca br. do kijowskiej siedziby Biura Związku Polaków Ukrainy na zaproszenie aktywu ZPU przybył konsul RP w Kijowie Jacek Gocłowski. W spotkaniu, które nosiło charakter informacyjno konsultacyjny w trybie off i online wzięli też udział działacze organizacji (w tym prezes ZPU Antoni Stefanowicz)  którzy przebywają aktualnie poza granicami Ukrainy.

Uczestnicy spotkania zapoznali p. Konsula ze stanem faktycznym struktur środowisk polskich w Ukrainie, warunkami działania, które uległy istotnym zmianom, z wynikającymi globalnie kwestiami, w tym organizacyjnymi i kadrowymi. Rozważano warianty kontynuacji pracy działaczy, którzy znaleźli się, w wyniku obecnych...

 
Walczymy razem

– Pod takim hasłem Instytut Polski w Kijowie uczcił Dzień Konstytucji Ukrainy, organizując w jej stolicy koncert zespołu TARAKA pod patronatem wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej.

W stołecznym Klastrze „Kraków”, który niedawno otworzył swoje podwoje w dzielnicy Rusanowskiej Kijowa, pod hasłem „Niepodległa-Niepodległej” odbył się pierwszy międzynarodowy projekt na dużą skalę z okazji 27. rocznicy uchwalenia Konstytucji Ukrainy – koncert polskiego zespołu TARAKA.

 „W trakcie toczącej się wojny – zaznaczył w wystąpieniu główny organizator przedsięwzięcia, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski –...

 

W dniu 27 czerwca na zaproszenie dyrektora Instytutu Pediatrii, Położnictwa i Ginekologii Narodowej Akademii Medycznej Nauk Medycznych Ukrainy - akademika J. Antypkina i kierownika Katedry Pediatrii nr 1 Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Oleksandra Bohomolca - prof. W. Berezenko wraz z kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Jackiem Gocłowskim mieli okazję omówić obszary współpracy nie tylko w zakresie położnictwa i ginekologii, ale także hepatologii dziecięcej i transplantologii.

To właśnie w dużej mierze dzięki Panu Konsulowi w 2019 roku rozpoczęła się współpraca z Warszawskim Instytutem Pamięci „Centrum Zdrowia Dziecka”, którą następnie...

 
Usuwać przeszkody w działaniu

W uroczystym ponownym otwarciu siedziby biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kijowie uczestniczyli: Minister Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Funduszy i polityki Regionalnej RP, Minister Michał Dworczyk, Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki. Stronę ukraińską reprezentowali ministrowie Ministerstwa Rozwoju Społeczności, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy Oleksandra Azarkina oraz Mustafa Nayyem. Uroczyste otwarcie poprowadził Karol Kubica, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie.

Gości powitał członek zarządu PAIH Grzegorz Oszast, który zachęcał firmy do zgłaszania potrzeb, aby Agencja mogła działać dla ułatwiania relacji biznesowych pomiędzy Polską i Ukrainą. Podkreślił, że PAIH traktuje...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України