Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Jubileusz


23 września nasz długoletni autor z Wrocławia, pasjonat i działacz ruchu absolwentów Politechniki Kijowskiej w Polsce Janusz Fuksa skończył 80 lat. W znakomitej kondycji w przeddzień swego jubileuszu odwiedził Kijów, redakcję gazety Polaków Ukrainy, z którą...

 
Jubileusz godny estymy


Do tradycyjnego pamiątkowego zdjęcia z okazji 25-lecia organizacji stanęli w Chmielnickim jej aktywiści

Chmielnicki Obwodowy Ośrodek Związku Polaków na Ukrainie, działający w jednym z największych i najprężniejszych skupisk Polaków na Zachodniej Ukrainie 26 września br. świętował swoje 25-lecie.

Salę Recepcyjną Obwodowego Muzeum Sztuki dawnego Płoskirowa, do ostatniego miejsca wypełnili chętni uczestnictwa w jubileuszowych uroczystościach.

 
W końcu doczekano się

Tragiczną historię kościoła pw. św. Trójcy (doszczętnie zniszczonego w 1985 r. przez władze sowieckie) oraz losy rodziny Hołowińskich(których nagrobki wykorzystano jako podstawę miejskiego pomnika Lenina) przypomniano 29 sierpnia br. podczas uroczystej mszy świętej, celebrowanej przez arcybiskupa Piotra Malczuka, ordynariusza rzymskokatolickiej Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej. Na uroczystości przybył kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie (obecnie z-ca ambasadora) Rafał Wolski.

Drewniany kościół rzymsko-katolicki pw. Św Trójcy oraz drewniany klasztor ojców trynitarzy został zbudowany W 1765 roku.

Fundatorami...

 
Wycieczka

Historia Rżyszczowa to cząstka historii Ukrainy od czasów, gdy osiedlali się tu przedstawiciele kultury trypoliskiej (V tys. przed Chr.) do współczesności, miasta, które dało światu wiele wybitnych postaci, w tym i Polaków z pochodzenia.

Zapierające dech pejzaże dnieprowskich klif, ślady prastarego dziedzictwa kultury trypoliskiej, historyczne miejsca związane z nekropolami szlachty polskiej,wszystko to mieli okazję obejrzeć członkowie Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza, zwiedzając to wspaniałe miasto.

Prezes Stowarzyszenia Polaków w Rżyszczowie Anatol Jaroszkiewicz...

 
Wieści znad Dunaju


Karina Petrenko
zapraszała przechodniów spróbować darmowe dania kuchni polskiej

W ostatni weekend września mieszkańcy Izmaiła obchodzili 425. rocznicę założenia miasta. Władze miasta, na czele z prezydentem Andrzejem Abramczenko, po raz trzeci zorganizowali festiwal „Tantella Besarabii”. Bez przesady można powiedzieć, że jest to jedno z najbardziej lubianych przez mieszkańców wydarzeń podczas obchodów dni miasta.

Festiwal otworzył występ zespołów...

 
Moim zdaniem

17 września w kijowskim Domu Kina Instytut Polski przy udziale Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie zorganizował pokaz filmu „Powstanie Warszawskie” produkcji Muzeum, reżyserii Jana Komasa.

Pokaz filmu odbył się w 71 rocznicę powstania przeciwko okupantom niemieckim, inspirowanym przez Armię Krajową i Polskie Państwo Podziemne. Datę pokazu 17 września wybrano nie przypadkowo, gdyż zbiega się ona z 76. rocznicą zbrojnej napaści dokonanej przez Związek Radziecki na Polskę będącą w stanie wojny z Niemcami od 1 września 1939 roku.

Jak wiadomo powstanie, które trwało około 2 miesięcy zakończyło...

 
XV lat w służbie nauki


„Pragnę, żeby Katedra Polonistyki była kulturologicznym centrum, badania którego ogarniają całą Ukrainę i pełny całokształt polsko-ukraińskich stosunków” – kierownik Katedry Polonistyki czł. kor. NANU
prof. dr hab. Rostysław Radyszewskyj

Instytut Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego...

 
15 Katedry Polonistyki


Jubileusz kijowskiej Katedry Polonistyki zainaugurował swoim wystąpieniem Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin. Poruszył on nadzwyczaj aktualne tematy. Przytaczamy poniżej fragmenty jego wystąpienia.

Przyznam, że stykam się z działalnością Katedry Polonistyki Uniwersytetu w kwestiach polskich wielokrotnie, często i intensywnie. Oczywiście Państwa głównym zadaniem jest przygotowanie kadry nauczycieli...

 
XV lat w służbie nauki


Piękny jubileusz 15-lecia obchodzi kijowska Katedra Polonistyki Instytutu Filologii Uniwersytetu Kijowskiego. Poniżej przedstawiamy materiał informacyjny o tej ważnej placówce naukowej stolicy Ukrainy.

HISTORIA

Uniwersytet św. Włodzimierza w Kijowie powstał w zasadzie przeważnie na materialnej i naukowej bazie Liceum Krzemienieckiego - kolebki polskiej edukacji i nauki w pierwszej połowie XIX wieku.

Język polski i literatura, jako...

 


Uczniowie Liceum Polonijnego w Sejmie RP

- Rok szkolny 2014/2015 należał niewątpliwie do udanych…

- Świadczą o tym nie tylko wysokie wyniki w nauce i konkursach, ale też liczne działania, które dawały możliwość wszechstronnego rozwoju naszym uczniom i wpływały na „wykuwanie” ich talentów.

W ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2015 ocenie poddano ponad 2300 liceów, wybierając 500 najlepszych, w których naprawdę warto się uczyć. Po raz kolejny...

 
Z życia ośrodków


Tradycyjnie - chlebem i solą witano Panią wicekonsul Agnieszkę Rączka w Makarowie i Borodiance

W zachodniej części obwodu kijowskiego znajdują się dwa rejony makarowski i borodiański, będące miejscem stałego zamieszkania Polaków od czasów na przełomie XVII i XVIII stulecia. Na tych terytoriach Polacy zakładali swoje wsie, tu były kościoły, szkoły, rozwijała się przedsiębiorczość.

W czasach sowieckich wszystko to zostało praktycznie zniszczone. Z polskiej wspólnoty starannie...

 
Edukacja

Inauguracja drugiego roku szkolnego Polskiej Szkoły Sobotniej, która powstała we wrześniu ubiegłego roku przy Związku Polaków Ukrainy, odbyła się jak i wcześniej wesoło i czarownie jak dla dzieci, tak i ich rodziców oraz gości.

W tym roku gościnnie swoje drzwi dla zajęć Szkoły Sobotniej otworzyła kijowska Szkoła nr 175 im. W. Marzenki. Stało się to możliwym dzięki wsparciu ze strony polskiej Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie, Fundacji „Biało-Czerwone ABC”, Fundacji „Wolność i Demokracja” oraz Kuratorium Oświaty dzielnicy Szewczenkowskiej...

 
Losy i drogi


Aleksander i Józef Ryzińscy (Warszawa, ogród zoologiczny 1938 r.)
(fot. archiwum)

W 1939 r. wakacje jak zwykle spędziliśmy u babci w Sądowej Wiszni. Mój Ojciec kpt. Wojska Polskiego pozostał w Chorzowie, gdzie stale mieszkaliśmy. Już wtedy mówiono o nadchodzącej wojnie. Ale dla mnie i mego młodszego brata Józia nie było spraw ważniejszych niż codzienne zabawy nad rzeką Wisznią. Lato było wyjątkowo piękne, wszyscy czuliśmy się bezpieczni i szczęśliwi. Wkrótce miało się...

 
Znakomici rodacy


Most Kierbedzia przez Wisłę (1900 r.)

Wszecheuropejskie uznanie uzyskała dynastia polskich inżynierów z rodu Kierbedźiów. Najbardziej z nich znanym jest Stanisław Kierbiedź (1810-1899), inżynier, architekt, naukowiec, honorowy członek Petersburskiej Akademii Nauk.

Pierwsze nauki pobierał on u mnichów - pijarów w Paniewieżysie (Litwa), w 1826 r. ukończył klasyczne gimnazjum w Kownie (obecnie Kaunas), w latach 1826-1828 studiował fizykę na Uniwersytecie Wileńskim.

Według jego projektu zbudowano powszechnie znane mosty. W Warszawie - pierwszy stały most przez Wisłę...

 
W Politechnice Kijowskiej


Zespół „Styl” odtańczył studenckiego walca

W Politechnice Kijowskiej (KPI) na placu Wiedzy w centrum miasteczka akademickiego 31 sierpnia 2015 r. zebrało się kilka tysięcy studentów pierwszego roku, by świętować swój dzień. Na granitowej trybunie stanęli rektor i jego goście, reprezentujący władze Ukrainy i Kijowa.

Uroczystość rozpoczęła parada werblistek. Przy dźwiękach hymnu narodowego wzniosła się na maszt flaga państwowa Ukrainy. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod...

 
W ramach Dnia Niepodległości Ukrainy


Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi wraz z innymi zrzeszeniami wspólnot narodowych 23 sierpnia uczestniczyło w festiwalu
„Kijowszczyzna - Konstelacja Harmonii”.

Pod taką dewizą przebiegał pierwszy w Białej Cerkwi obwodowy festiwal wspólnot narodowych. Festiwal rozpoczął uroczysty przemarsz centralnymi ulicami miasta przedstawicieli wspólnot etnicznych, w którym wzięły...

 

Kulturalno Oświatowe Stowarzyszenie „Aster” w Nieżynie, w dzień 24 rocznicy niepodległości Ukrainy z wielkim entuzjazmem uczestniczyło w jubileuszowym X Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Kultur Narodowych „Poleskie Koło”, który przebiegał w mieście Czernihów. Godzi się zaznaczyć, że stowarzyszenie „Aster” uczestniczy w tej imprezie już po raz dziesiąty.

Jego członkowie na czele z prezes Feliksą Bielińską, jak też dzieci – wokaliści zespołu pieśni polskiej „Gwiazdeczka” (pod kierownictwem K. Rowenczyn) – sumiennie i wielostronnie przygotowali się do...

 
W Zbarażu wskrzeszono pomnik Adama Mickiewicza


Ceremonii odsłonięcia pomnika dokonali Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin i Przewodniczący Tarnopolskiej Administracji Obwodowej Stepan Barna

Nad wyraz aktualnie dla Ukraińców i Polaków brzmi dziś ta sentencja wieszcza z Nowogródka, którego uwielbiały nieprzeliczone rzesze wielbicieli wyrażających swój pietyzm poprzez wznoszone mu pomniki.

Pomnikowych wizerunków autora „Dziadów”, „Pana Tadeusza” „Ksiąg narodu i pielgrzymstwa”, „Ballad i...

 
Ku pamięci - ku przestrodze


Przemówienia wygłosili premier Polski Ewa Kopacz i premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk

„To powinno być dla nas wszystkich wielką lekcją” - zaznaczyła premier Polski Ewa Kopacz w przemówieniu wygłoszonym podczas wizyty w Narodowym Historyczno-Naukowym Zespole Memorialnym „Биківнянські могили” (Groby Bykowni).

Premier przybyła do Kijowa 17 września br. w 76. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę, aby złożyć wieńce na Polskim...

 
Migawki znad Morza Czarnego


Autor relacji przed domem, w którym w 1825 roku mieszkał Adam Mickiewicz

Odessa – niezwykłe, nadmorskie, wielobarwne pod wieloma względami miasto – istny kalejdoskop kultur, stworzony przez narody i narodowości tu zamieszkałe. I choć dziś miasto to leży daleko od obecnej granicy Polski, spacerując po nim w wielu miejscach spotkać można ślady polskości.

Początki obecności Polaków w tym regionie sięgają końca XVIII wieku, gdy to na mocy ukazu carskiego z 1795 roku w rejon Chersonia i Odessy osiedliło się ponad 100 rodzin szlacheckich. W Odessie byli m.in. Julian Ursyn Niemcewicz, hrabia Seweryn...

 
Z życia ośrodków


Ambasadora Kanady pięknie upieczonym karawanem przywitał chór żeński z Bojarki

Do Bojarki (koło Kijowa) na zaproszenie mieszkańców tego miasta przybył z nieoficjalną wizytą Roman Waszczuk - Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny Kanady na Ukrainie.

Wizyta była też spełnieniem obietnicy złożonej przez Ambasadora członkiniom Ludowego Chóru „Nadzieja” z Bojarki, które to w jednym z ubiegłorocznych zimowych dni wystąpiły przed Ambasadą w Kijowie przy ul. Kościelnej ze swoim repertuarem,...

 
Wieści z Chmielnickiego


Materiały eksponowane na wystawie w Chmielnickim, z czasów, od których dzieli nas już 95. lat, mogą być przesłanką do budowy współczesnej wspólnej przestrzeni polsko-ukraińskiej.

Unikatowe materiały o Piłsudskim i Petlurze przedstawiono w stolicy (d. Płoskirowie) i kilku miastach obwodu chmielnickiego.

- W samochodzie, którym jechał Petlura przez Płoskirów...

 
Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia obchodziliśmy 95. rocznicę wielkiego zwycięstwa Wojska Polskiego nad nawałą bolszewicką, które uratowało młodą niepodległość Polski i zapewniło Polsce dziewiętnaście lat niezmąconego rozwoju.

W Kijowie są cztery miejsca, gdzie spoczywają żołnierze, którzy walczyli o niepodległość Polski lub bronili jej niezawisłości w różnych okresach historycznych.  W świąteczny Dzień Wojska Polskiego przedstawiciele Ambasady RP, Ataszatu Wojskowego i Konsulatu Generalnego w Kijowie, aktywni działacze środowisk polskich w Kijowie oddali cześć pamięci poległym...

 
Pod Pegazem

Нещодавно  Національна Спілка письменників України запросила на творчі виступи польських письменників, а такі зустрічі, зважаючи на скрутні часи, нині відбуваються не часто. Данута Бартош (Danuta Bartosz)приїхала з Познані. Вона є поетесою, літературним критиком, есеїстом, редактором католицьких видань. Несподіванкою для нас було те, що пані Данута народилась у Києві – перед початком ІІ Світової війни. Під час...

 
Z życia ośrodków


W Perwomajsku, na głębokim południu Ukrainy, uczą się polskiego

Miasto Perwomajsk (dawn. Orlik), skąd przysłano nam informację, leży w obwodzie mikołajewskim, nad Południowym Bugiem, dziś całkiem niedaleko granicy z Mołdową i szczyci się ponad 300 letnią historią. W wieku XVIII znajdowało się ono na skrzyżowaniu dróg prowadzących do ziem polskich, rosyjskich i tatarskich.

Niedawno odbyły się systematyzujące zebrania członków organizacji społecznej „Polskie...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України