Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Miłość i skalpel?


Wieczór prowadzili prof. Wadym Szypulin i mgr Stefan Wieloch

W Kijowie w Dniu Zakochanych odbył się wieczór pt.:„MIŁOŚĆ I MEDYCYNA W DAWNYM KIJOWIE”.

Organizatorami wieczoru był Związek Polaków na Ukrainie i Państwowe Muzeum Medycyny w Kijowie. Program wieczoru prowadzili Dyrektor Muzeum prof. Wadym Szypulin i wolontariusz, nauczyciel języka polskiego Stefan Wieloch.

Spotkanie w Muzeum zaszczycili swoją obecnością Konsul RP Adam Ryszka, Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na...

 
Humanistyka

Eliminacje I stopnia w Kijowskim Okręgu Konsularnym w ramach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego odbyły się w dniu 14 lutego 2015 roku w pomieszczeniu stołecznej szkoły nr 92.     

Grono miłośników języka polskiego i polskiego piśmiennictwa, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu, sięgnęło liczby 20 osób.

W wyniku dokonanego przeglądu i oceny prac uczestników, komisja w składzie: Tetjana Czernysz - przewodnicząca, Alicja Tomaszczyk, Nadzieja Susznicka, Helena Szymańska, Ryszard Tulej, do kolejnego etapu zakwalifikowała:

- Annę Łysenko z...

 
Orzeł biały znów w koronie


Orzeł biały w złotej koronie, w kształcie dziś nam znanym, ma okrągłe 25 lat

– Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm – te słowa aktorki Joanny Szczepkowskiej są powszechnie kojarzone z kresem starego systemu. Od wyborów czerwcowych minąć musiało jednak pół roku, zanim polskiemu symbolowi narodowemu - Orłu Białemu, domalowano złotą koronę. 29 grudnia 1989 roku Sejm przegłosował nowelizację konstytucji, w której znalazł...

 
Polska w 1931

W 13 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 9 grudnia 1931 r, po ustabilizowaniu granic, przeprowadzono badania statystyczne opisujące stan Rzeczypospolitej. Spis przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 14 października 1931 roku. W odniesieniu do pierwszego spisu z 1921 wprowadzono kilka zmian w kwestionariuszu: m.in. usunięto pytanie o narodowość i dodano pytanie o umiejętność czytania i pisania. 

Ludność Rzeczpospolitej liczyła ogółem 31 915 779 mieszkańców, z czego mężczyźni stanowili 15 427 502 a kobiet było 16 488 277. Wyznania rzymsko katolickiego było 20 670 051 osób, grekokatolickiego - 3336 164,...

 
Impreza

W bibliotece przy ulicy Zoji Hajdaj 5, odbyło się kolejne spotkanie członków Polskiego Szlacheckiego Zgromadzenia „ Zgoda” im. Marjana Malowskiego, poświęcone rocznicy Powstania Styczniowego. Marszałek Zgromadzenia Roman Malowski-Kardynalowski przypomniał obecnym historię tego historycznego wydarzenia.

Drugą część spotkania poświęcono zapoznaniu się z książką „Дякуючи тюрьмі”, którą zaprezentował zebranym autor Grzegorz Kucenko. Honorowy członek Zgromadzenia „ Zgoda”

 
Konferencja prasowa


O problematyce polityki wizowej oraz o turystyce wyjazdowej Ukraińców do Polski dziennikarzom opowiadali: (L)
kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rafał Wolski, ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, oraz dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Kijowie Włodzimierz Szczurek

Pomimo znacznego wzmożenia...

 
Z KRAINY SZTUKI


«Ми сьогодні зібралися біля цієї прекрасної роботи, біля душі Віктора Зарецького» - 
obwieściła znakomita ukraińska aktorka Raisa Niedaszkiwska

Ambasada RP w Kijowie z okazji 90. rocznicy urodzin Wiktora Zareckiego przygotowała wystawę prac tego znanego ukraińskiego artysty, który dotkliwie odczuł...

 
Apel

Obserwując wydarzenia na wschodzie Ukrainy, my – miejscowi Polacy, nie możemy stać biernie wobec tego, co się dzieje z naszą ojczyzną, skropioną krwią powstańców styczniowych, żołnierzy Wojska Polskiego, broniących „Naszej i Waszej Wolności”, ofiar represji NKWD w latach 30. XX wieku i bratobójczego konfliktu na Wołyniu w latach 1943-44.

Dziś Ukraina, państwo którego obywatelami jesteśmy także my – miejscowi Polacy, stoi chyba przed największym wyzwaniem w całej historii swojego istnienia na mapie świata. Rosyjski agresor, nie reagując na wyrazy „zaniepokojenia” ze strony krajów Europy i USA, dzień za dniem pomaga wspieranym militarnie przez niego separatystom rozszerzać kontrolowaną przez nich strefę na Donbasie, równając z ziemią coraz to nowe miasta i...

 
Wywiad z prezesem ZPU Antonim Stefanowiczem

Każda organizacja społeczna z biegiem czasu przechodzi przez transformacje i zmiany. Tak samo Związek Polaków Ukrainy, którego prezesem do dziś pozostaje Antoni Stefanowicz, próbuje sprostać wymogom czasu i wybiera najbardziej stosowny model współistnienia ponad 110 organizacji pod swoją egidą.

O przeszłości i przyszłości ZPU pod koniec stycznia opowiedział dziennikarzom „Słowa Polskiego” prezes Związku.

- Związek Polaków Ukrainy to jest potężna organizacja która zrzesza blisko...

Antoni Stefanowicz: - ...25 tysięcy...

 
Za wolność Waszą i Naszą


Uroczystości rozpoczęto od złożenia kwiatów i znicze pod Ścianą Straceń cytadeli

22 stycznia w Polsce odznaczano 152. rocznicę wydania przez Tymczasowy Rząd w Warszawie Manifestu o początku Insurekcji, skierowanej przeciwko władzy carskiej, która wpisała się do historii jako Powstanie Styczniowe.

Powstanie to będąc aktem odrzucenia rosyjskiej niewoli, ujawniło także umiejętność budowy organizacji cywilnej i wojskowej, która mimo miażdżącej przewagi sił armii rosyjskiego...

 


Rozmowa z dr hab. Andrzejem Krzysztofem Kunertem – Sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, historykiem, publicystą, autorem wielu prac naukowych z dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i najnowszej historii Polski.

- Słyszałem, że inicjatorzy i realizatorzy idei odsłoniętych dzisiaj tablic, upamiętniających losy powstańców, mają zamysł rozszerzenia ekspozycji w...

 
Historia


Dr archeologii Dominika Siemińska (od prawej), Walentyna Bogucka, Wołodymyr Wiatrowych i prowadzący spotkanie konsul generalny - Rafał Wolski

„Represje polityczne ludności polskiej na Ukrainie Zachodniej, w świetle najnowszych badań archeologicznych na Ukrainie” - taki tytuł nosił wykład zainicjowany przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskową Służbę Polek w Toruniu, który w gmachu Ambasady RP...

 
Ex libris


Monografia o Józefie Paczoskim - twórcy pojęcia fitosocjologia

W Chersoniu w Obwodowym Towarzystwie Polskim „Polonia” odbyła się prezentacja monografii książkowej о działalności wybitnego polskiego uczonego-naturalisty, botanika, zoologa XIX/XX stulecia – Józefa Paczoskiego.

Nad monografią pracowała Olena Bezłucka, doktor nauk historycznych, docent, autor i współautor ponad 40 prac naukowych i naukowo-metodycznych. Autorka nad księgą pracowała od kilku lat, więc do monografii weszło sporo ciekawych faktów z...

 
Z języków najtrudniej nauczyć się wspólnego języka


Lekcję prowadzi Helena Ruba

Wzrastająca fala zainteresowania nauką języka polskiego wywołuje nie tylko odpowiednią radość z powodu tak wyraźnego uznania okazywanego Polsce i Polakom, lecz wzbudza również zrozumiałą rywalizację licznych placówek „walczących” o klienta na tym polu edukacji.

Irpień – to wiadoma od dawna, „rozmarzona” wśród bezkresu sosnowego lasu, w 25 km od Kijowa przy słynnej szosie na Warszawę, piękna miejscowość podmiejska.

Niegdyś tradycyjnie uważana za miejsce odpoczynku biednej biurokracji...

 
Uczymy się języków


Nauczyciele (od lewej)
Halina Porębska, Tetjana Jaroszenko, Marta Radiewa, Andrij Budugaj

W Białej Cerkwi przeprowadzono II etap Wszechukraińskiej Olimpiady Języków Obcych dla uczniów klas starszych rejonu białocerkiewskiego, uczących się polskiego i innych języków obcych. W niemałym stopniu zdarzyło się to dzięki inicjatywie dyrektora i grona pedagogicznego Szkoły Średniej nr 1 w Białej Cerkwi, w...

 
Spojrzenie eksperta

To jedna z myśli przewodnich, wypowiedzianych przez Leszka Balcerowicza w stołecznym muzeum Tarasa Szewczenki, na spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Polski w Kijowie w ramach polsko-ukraińskiego projektu „Warsztaty Polityki Europejskiej im. Bogdana Osadczuka” 30 stycznia br.

Młodszym Czytelnikom warto przypomnieć, że Leszek Balcerowicz to „ojciec” polskich rynkowych reform gospodarczych.

26 lat temu, po upadku komunizmu, na propozycję premiera Tadeusza Mazowieckiego wszedł on do pierwszego niekomunistycznego polskiego rządu i zaproponował swój plan szybkiego wzrostu ekonomicznego, tzw. „terapię szokową”. Pełnił urząd Wicepremiera, Ministra...

 
69 lat temu


Defilada Pierwszej Armii Wojska Polskiego na ulicy Marszałkowskiej w zdobytej Warszawie 19 stycznia 1945

17 stycznia 1945 r. do zniszczonej niemal doszczętnie Warszawy wkroczyli żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego.

W operacji warszawskiej trwającej od 14 do 17 stycznia 1945 r. brały udział 1 Armia WP oraz 47 i 61 Armia 1 Frontu Białoruskiego. Była ona częścią wielkiej ofensywy rozpoczętej przez Armię Czerwoną 12 stycznia 1945 r., nazwanej operacją wiślańsko-odrzańską. Obie armie sowieckie, 61 działająca...

 
NIECH DŁUGO ŻYJE NAM!


Zygmunt Węgłowski

Z okazji obchodów 90-lecia z dnia urodzin znanego
w środowisku polonijnym Ukrainy i Polski,
Pana pułkownika Zygmunta Wengłowskiego,
prezesa Stowarzyszenia Weteranów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny,
 w imieniu jego rodziny, chcę złożyć najserdeczniejsze
 i najcieplejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności,
w każdej chwili moc radości. Niech wszędzie pachną kwiaty,
drzewa i niech wszystko śpiewa „trzysta...

 
Postrzegane z Warszawy

„Jeśli dziś Ukraińcy nie oderwą się od Rosji, wówczas będą bez końca spotykać się na tym samym terytorium z tymi samymi problemami” – powiedział dyrektor Instytutu Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki w wywiadzie udzielonym redakcji ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. 

Redakcja Ukraińska Polskiego Radia: Panie dyrektorze, rok temu ukraińskie władze odmówiły podpisania Umowy o Stowarzyszeniu z Unią Europejską, co doprowadziło do masowych protestów. Czy ktoś wówczas przypuszczał, że minie kilka miesięcy i będziemy świadkami...

 
Losy i drogi


Stefania Poradowska

Poradowska Stefania-Halina Iwanowna urodziła się 14 lutego 1926 roku w województwie lwowskim w polskiej rodzinie, która zamieszkiwała na peryferiach miasta Sokala. Jej ojciec miał niedużą gospodarkę i na swoich gruntach zajmował się uprawą roli. Prócz matki w rodzinie była jeszcze starsza siostra i młodszy brat.

10 lutego 1940 roku o godzinie 4. nad ranem, do domu wtargnęli funkcjonariusze NKWD aresztowali całą rodzinę i przewieźli ją na wozie - najpierw do pomieszczenie miejscowej szkoły, a następnie, razem z wieloma polskimi rodzinami, pod czujną ochroną,...

 
Z życia ośrodków


Dom Polski w Żytomierzu

W lipcowym, 14. numerze DK umieściliśmy obszerny materiał poświęcony 15 rocznicy otwarcia Domu Polskiego w Żytomierzu. Dom został otwarty 29 lipca 1999 roku. Autorem materiału była dyrektor Domu dr Irena Perszko. Z tego powodu 6 grudnia w Domu odbyły się uroczyste obchody tej daty.

Rocznicowe obchody zostały przeprowadzone w miarę atrakcyjnie, składały się ze złożenia kwiatów na mogile ojca i macochy Jana Paderewskiego na cmentarzu katolickim (Dom nosi jego imię), odprawienia mszy świętej w katedrze Św. Zofii, uroczystej akademii w sali Domu oraz...

 
„Ukraiński” numer polskiego „Teatru”


Prezydium prezentacji (od lewej): minister kultury Ukrainy Jewhen Niszczuk, red. Hanna Korzeniowska, redaktor naczelny czasopisma „Teatr” Jacek Kopciński,
profesor teatrologii Hanna Wesołowska, kierownik Katedry Polonistyki Instytutu Filologii prof.  Rostysław...

 
Okiem turysty

Ciepła łagodna jesień żółtymi liśćmi okrywa ulice i aleje Krakowa, przygrzewa rozpromienione słońce i oto nagle z ulicy Basztowej obok budynku, gdzie mieści się teatr Bagatela, wyjeżdża, przepraszam, wręcz wypływa, elegancki krakowski tramwaj.

Wchodzę doń i zdumiewa mnie przytulność wnętrza wagonu, wygodne fotele, klimatyzacja, nowoczesny wystrój przestrzeni pasażerskiej, wewnętrzna tablica elektroniczna, na której, jak i wszędzie nie brakuje, co prawda, reklamy, ale wszystko czytelnie i bardzo wyraźnie słychać zapowiedzi głosowe przystanków. A ponadto czysto, tak, jak gdyby sprzątano tu przed...

 
Стаття для полоністичних студій


Scena z filmowej wersji „Ouo vadis?” (reż. Jerzy Kawalerowicz)

Значною проблемою для літературознавства є достовірність і фактографізм в історичному романі. Особливе місце в історичній романістиці 19-го століття належить романам М.В.Гоголя і польських письменників – Генрика Сенкевича під назвою – «Вогнем і мечем», «Quo vadis?» або «Камо Грядєши?» і...

 

Dziś w naszej rubryce poetyckiej proponujemy kilka wierszy Sergiusza Rożnowskiego, mieszkańca Mariupola - najstarszego miasta w obwodzie donieckim – miasta, o którym dziś (w związku z sytuacją polityczną) bardzo głośno w mediach światowych.
Pan Sergiusz ukończył politechnikę charkowską i uniwersytet lwowski. Dziś wykłada dziennikarstwo w Mariupolskim Uniwersytecie Humanistycznym. Ponad poezję jego pasją jest malarstwo, muzyka ludowa i sport. Prowadzi lekcje z języka polskiego (6 jego uczniów jest już studentami polskich uczelni wyższych). Od 2000 roku - korespondentem naszego pisma.

Co ty na to?

Istniejesz teraz w swoim,
na co dzieс umierającym ciele,

 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України