Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2013
Z życia ośrodków

Uczestnicy konkursu Uczestnicy konkursu "Gloria victis" (Chwała zwyciężonym)

Druga połowa lutego w Chersoniu obfitowała w wydarzenia na niwie życia polonijnego. I tak, 14.lutego w gościnne progi Szkoły nr 11 zawitał konsul RP w Odessie, pan Adam Adamczuk. Przywiózł niezwykle cenne podarunki: książki polskie dla Szkoły nr 11, Obwodowej Biblioteki dla Dzieci i Uniwersytetu Państwowego, na którym wykładany jest język polski.

Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” w Chersoniu zostało obdarowane książkami, które stały się nagrodami w konkursie historycznym, poświęconym 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego....

 
Dzień Kultury Polskiej w Gimnazjum

„Zależy nam bardzo na tym, żeby podtrzymywać wszystkie inicjatywy, związane z nauczaniem języka polskiego, kultywowaniem kultury polskiej, przypominaniem tradycji” - zaznaczył Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, który zawitał do Gimnazjum Lingwistycznego
w Kijowie na Dzień Kultury Polskiej

Coroczne obchody Dnia Kultury Polskiej stały się już dobrą tradycją w Prywatnym Gimnazjum Lingwistycznym, będącym jedyną szkołą w desniańskiej dzielnicy Kijowa, gdzie do programu nauczania włączone są język, historia i kultura Polski.

Istotną rolę w formacie funkcjonowania Gimnazjum stanowią kontakty międzynarodowe....

 
Karty historii

Tak brzmiał motyw przewodni Okrągłego Stołu „Stronice historii wspólnej walki ukraińskiego i polskiego narodu przeciwko carskiemu autokratyzmowi”, przeprowadzonego w ramach obchodów150 rocznicy powstania styczniowego w stolicy obwodu chmielnickiego.

 Organizatorzy - przedstawiciele obwodowego ośrodka Polaków wspólnie z Obwodową Biblioteką Naukową im. M. Ostrowskiego przygotowując to przedsięwzięcie postanowili zorientować się, jakie dokumenty, dotyczące powstania styczniowego, posiadają uniwersyteckie i akademickie biblioteki miasta.

Okazało się, że w ukraińskich oraz rosyjskich źródłach Powstanie Styczniowe bardzo często jest...

 
Z podróży do Kraju

 Niezwykłym przeżyciem było zwiedzanie zabytkowej Kopalni Guido w ZabrzuNiezwykłym przeżyciem było zwiedzanie zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu

Delegacja Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie po raz kolejny gościła na Śląsku. Artyści z Polesia i Podola wystąpili na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika W festiwalu (największej tego typu imprezie w Polsce) wzięło udział blisko 2 tysiące podmiotów wykonawczych (łącznie przeszło 20 tysięcy osób). Eliminacje przeprowadzano w 36 ośrodkach...

 
Ferie w Polsce

Polskie tradycje budziły powszechny zachwytPolskie tradycje budziły powszechny zachwyt

„Pamiętać o swoich korzeniach”, „Zachowywać język, kulturę i tradycje ojców”, „Umacniać dobrosąsiedzkie więzy” - często te słuszne dewizy nie nabierają konkretnego, praktycznego sensu i pozostają tylko słowami. Aczkolwiek nie wtedy, kiedy za sprawę bierze się Związek Polaków Miasta Kijowa.

To właśnie my

Wczesny ranek. Na parkingu czeka już komfortowy dwupiętrowy autobus, który dowiezie nas do polskiej granicy, przejedzie...

 
Z dziejów edukacji

Książkę prezentowali profesorowie: dr hab. Andrzej Szmyt (autor) i dr hab. Henryk Stroński (redaktor naukowy)Książkę prezentowali profesorowie: dr hab. Andrzej Szmyt (autor) i dr hab. Henryk Stroński (redaktor naukowy)

Анджей Шмит,
Кременецький лицей як зразок
просвітницької моделі школи
на території України у першій половині
ХІХ століття.
Переклад з польської Микола Стронський.
-...

 
Polacy Kijowa

Україно, Україно.
Божа ти дитино,  
Україно ти кохана,
Краю дум Бояна!

Te patriotyczne słowa polskiego poety (w tłumaczeniu R. Radyszewskiego do nut W. Zaremby) zabrzmiały w wyśmienitym, premierowym, wykonaniu Kijowskiej Municypalnej Akademickiej Męskiej Kapeli Chóralnej im. Ł. Rewuckiego, której występ znakomicie uświetnił program muzyczny wieczoru. Artyści pod batutą Jurija Kuracza (dzięki korepetycji udzielonej przez Wiktorię Radik, na zdjęciu) zaśpiewali też kilka...

 
Wielorakość

„Wszyscy jesteśmy Ukraińcami - o różnym pochodzeniu etnicznym i mamy prawo swobodnie rozmawiać w swoim języku ojczystym” - powiedział Przewodniczący Rady Stowarzyszeń Narodowościowych Ukrainy Ilja Lewitas, otwierając kijowską wystawę, poświęconą Międzynarodowemu Dniu Języka Ojczystego...

 
O obchodach rocznicy wołyńskiej

Zwierzchnik ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego Swiatosław Szewczuk Zwierzchnik ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego Swiatosław Szewczuk

Polska i Ukraina wspólnie przygotowują się do obchodów 70. rocznicy tragedii wołyńskiej. „Sądzę, że omówimy propozycje strony polskiej w duchu partnerstwa. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy gotowi do tych obchodów – oświadczył na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Ukrainy Leonid Kożara.

W styczniu zwierzchnik ukraińskiego...

 
Z Białej Cerkwi

Goście wieczoruGoście wieczoru

Dyrektor biało-cerkiewskiej Miejskiej Biblioteki nr 5 Mirosława Janczuk, z pewnym opóźnieniem, ale skwapliwie, powiadomiła nas o świątecznej imprezie przygotowanej przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Krasińskiego w Białej Cerkwi, któremu już 15 lat prezesuje Helena Chomenko.

Przy Stowarzyszeniu działa kółko teatralne (kierownik Walentyna Dunajec) uczestnicy którego przygotowują okazjonalne przedstawienia, i zapraszają na nie tylko członków stowarzyszenia, lecz i wszystkich chętnych. W tym roku 25 stycznia na „Jasełka”, które przeprowadzono w pomieszczeniu biblioteki, przybył...

 
Działalność Księży Chrystusowców na Ukrainie

August Hlond (1881-1948) | Kardynał prezbiter | Prymas PolskiAugust Hlond (1881-1948) | Kardynał prezbiter | Prymas Polski

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, wypełniając swoją misję w Kościele powszechnym, włącza się w apostolstwo na rzecz Rodaków przebywających poza granicami kraju. Duchowość Towarzystwa Chrystusowego, wypływająca z życia zakonnego i kapłańskiego, oparta jest na charyzmacie założyciela, Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda i posłannictwie Zgromadzenia.

Wypływa także z późniejszych tradycji, wypracowanych przez...

 

Wicemarszałek Sławomir Kopyść wpisał się do Księgi Honorowych GościWicemarszałek Sławomir Kopyść wpisał się do Księgi Honorowych Gości

W celu aktywizacji współpracy w ramkach Umowy o międzyregionalnej współpracy między Żytomierską Obwodową Administracją Państwową i Kujawsko-Pomorskim Województwem (Polska) z roboczą wizytą odwiedzili Żytomierz wicemarszałek Sławomir Kopyść oraz kierownik biura ds. współpracy międzynarodowej Mirosław Basiewicz.

Podczas spotkania z...

 

1 lutego odbyło się posiedzenie rozszerzonego kolegium redakcyjnego „Dziennika Kijowskiego”. W debatach sprawy bieżące zdominowała troska o to, aby szpalty pisma nie stały się miejscem politykierstwa, obrażania innych ludzi, pomówień i antagonizmu. Uściślono zasady dotyczące formatu składanych tekstów. Redaktor naczelny zaproponował wprowadzenie funkcji pracownika bezpośrednio odpowiedzialnego za reklamę i promocję pisma, pełnienie której powierzono Sergiuszowi...

 
Polska - Ukraina

W siedzibie Chmielnickiej Obwodowej Administracji Państwowej gości z Polski przyjął z-ca przewodniczącego Leonid GóralW siedzibie Chmielnickiej Obwodowej Administracji Państwowej gości z Polski przyjął z-ca przewodniczącego Leonid Góral

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki przekazał podziękowania za owocną współpracę gubernatorom obwodów chmielnickiego i żytomierskiego poprzez swego zastępcę ds. humanitarnych Sławomira Kopyścia, który wraz z grupą...

 
Na własne oczy

Dom Polski w ŻytomierzuDom Polski w Żytomierzu

Zwiedziłem niedawno Żytomierz, miałem planowe merytoryczne spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Larysą Wermińską. Nic szczególnego, teraz można i wirtualnie wszystko załatwić. Zaś, kiedy dogadaliśmy o spotkaniu w Domu Polskim to było nie do odmówienia.

Pociągnęło mnie do naszej stolicy polskiej na Ukrainie. Nie często tam trafiam. Po raz pierwszy byłem na otwarciu tego Domu, 12 lat temu. Zdaje się wczoraj, strach pomyśleć jak leci czas.

Starannie wyczyszczoną od śniegu (niezwykle dużo jest jego tej zimy) fantastycznie...

 
Rocznica

W „Skośnej Kaponierze” kijowskiej cytadeli tuż przed ceremonią oddania hołdu Powstańcom z 1861 r. konsul generalny RP w Kijowie Rafał Wolski przypomniał zebranym o genezie Powstania oraz o jego etapie związanym z UkrainąW „Skośnej Kaponierze” kijowskiej cytadeli tuż przed ceremonią oddania hołdu Powstańcom z 1861 r. konsul generalny RP w Kijowie Rafał Wolski przypomniał zebranym o genezie Powstania oraz o jego etapie...

 
Ex libris

Nakładem wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie wydano zbiór artykułów naukowych pod redakcją Stanisława Makowskiego i Urszuli Makowskiej oraz Małgorzaty Nesteruk na temat: „Szkice polsko-ukraińskie”;„Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim”.

Do rozdziału „Ujęcia ogólne” weszły artykuły – badania naukowców ukraińskich: Rostysława Radyszewskiego (w języku ukraińskim): „Володимир Гнатюк – дослідник українсько-польської правобережної романтичної літератури»”, Володимира Єршова - «Міфологічний топос Правобережжя в мемуаристиці «української школи» польського романтизму”; Julii...

 

Europejska Fundacja Młodzieży
- granty na międzynarodowe działania młodzieżowe


Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) została powołana przez Radę Europy w celu udzielania wsparcia finansowego europejskim działaniom młodzieżowym. Jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym. Fundacja wspiera działania służące promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

EYF udziela wsparcia finansowego...

 

Ryszard ULICKI Ryszard ULICKI


Zapach szczęścia

W domu pachnie choinką i ciastem,
ojciec płacze, bo chrzan taki krzepki,
cukier w lukier się nie chce odmienić,
mimo zaklęć matczynych wciąż lepki.
Jak dziewczynka choinka się stroi,
cała w lęku o bombki zbyt kruche,
rąbek sukni z iglastej zieleni,
śnieżnej waty okryła puchem.

Zawsze – wszędzie
Zawsze – wszędzie
tak pachniało będzie szczęście.
Potem wszystkie wielkie święta,
przyćmi to, co zapamiętasz.
Każda pierwsza gwiazda w niebie,

 
Poznaj swój kraj

Portret pisarzaPortret pisarza

Staraniem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie została zorganizowana wycieczka „Śladami Josepha Conrada Korzeniowskiego”, w której uczestniczyły dzieci ze szkółki sobotnio – niedzielnej języka polskiego działającej przy ŻOZPU oraz uczniowie polskiego pochodzenia ze Szkoły Ogólnokształcącej nr 27 w Żytomierzu i z obwodu żytomierskiego. Uczniowie mieli możliwość lepiej poznać przeszłość związaną ze swoim regionem.

Wycieczka była bardzo ciekawa i pożyteczna. Najpierw pojechaliśmy do Berdyczowa, gdzie...

 

Жителька міста Ірпеня на Київщині Валентина Таршос мешкає в старому будинку. Нещодавно, розбираючи старі речі на горищі, вона виявила дореволюційні книжки. Серед них – «Буквар для польських дітей». Його автор Станіслав Соха. Видавець – Леон Ідзіковський. Ці книжки видавали в Києві і Варшаві.

 В букварі до кожної літери подано малюнок живої істоти чи предмета, назва яких починається з цієї літери. Також надруковано низку слів,...

 
Postacie

Радіопередача Ю.Л.Булаховської була в серії передач Станіслава Шевченка (відомого українського поета, перекладача та радіоведучого «Дорогою назустріч») – на тему «Павло Григорович Тичина і польська література», - радіопередачею особливою. І справа в тому, що Булаховська добре знала Тичину особисто ще з її дитячих евакуаційних років в Уфі, де дві дівчинки – вона і Михайлина Коцюбинська – були його улюбленицями, і він сподівався, що обидві вони колись прославлять українську культуру, бо обдаровані та патріотично...

 
Ocalmy od zapomnienia

Brama na polski sektor cmentarza. Napis został uzupełniony o cztery litery. Na zdjęciu są jaśniejsze, jeszcze nie odmalowane Brama na polski sektor cmentarza. Napis został uzupełniony o cztery litery. Na zdjęciu są jaśniejsze, jeszcze nie odmalowane

Piękny przykład połączonych działań Polaków na rzecz wspólnej sprawy, po raz kolejny, zademonstrowały polskie organizacje stolicy Ukrainy.

Przy Bramie Polskiej katolickiej części cmentarza Bajkowa zebrała się, jak nigdy, liczna grupa ludzi „uzbrojonych”...

 
Ksiądz Infułat Teofil Skalski

Działacze KNKSP „Zgoda” przy uporządkowanym grobie matki księdza Teofilii Skalskiej na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie. Czerwiec 2012 r.Działacze KNKSP „Zgoda” przy uporządkowanym grobie matki księdza Teofilii Skalskiej na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie. Czerwiec 2012 r.

Z inicjatywy Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda” na czele z jego prezesem Wiktorią Radik, w kościele św. Aleksandra 21 października zebrali się Polacy Kijowa oraz parafianie tego najstarszego kijowskiego kościoła,...

 

Нещодавно Національний банк України випустив у світ книгу «Гроші України», автори якої Роман Шуст, Андрій Крижанівський, Олександр Целуйко, Володимир Швець, Ольга Вовчак і Зоряна Комаринська.Видання висвітлює історію грошей, які були в обігу на території України починаючи з часів Київської Русі і закінчуючи сьогоденням.

 Цікаво знати, що в другій половині ХІV століття на західноукраїнські землі проникають разом із празькими грошами та функціонують поруч із ними і галицько-руськими грошиками і повноцінні польські квартники...

 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України